ANP

Wat zou er gebeuren als Marken overstroomt? Zijn alle hulpdiensten, de gemeente Waterland, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Defensie en de veiligheidsregio wel goed voorbereid? Een grote oefening, vandaag en morgen, moet op die vraag een antwoord geven.

De oefening heeft de naam Waterwolf. Vanochtend om 07.00 uur worden de hulpdiensten gebriefd; anderhalf uur later komen de tientallen vrijwilligers bijeen die meedoen aan de evacuatie.

Sommige vrijwilligers nemen huisdieren mee, anderen stoppen een knuffel in een reismandje en brengen reistassen mee. Want de ontruiming van het dorp moet zo realistisch mogelijk gebeuren.

Twee dagen

De oefening duurt twee dagen. Vandaag wordt een dreigende overstroming nagebootst en vindt de evacuatie van de bewoners plaats vanaf het land. Morgen is Marken volgens het scenario overstroomd en worden de nog aanwezige bewoners over het water naar veilige plekken gebracht.

De bewoners van Marken zijn via een brief op de hoogte gebracht van de oefening. Het eiland is gewoon bereikbaar, maar mensen moeten zich wel houden aan de aanwijzingen van de hulpdiensten, om de oefening zo goed mogelijk te laten verlopen.

Uitwerking

Waterwolf is de uitwerking van het Coördinatieplan Waterveiligheid Marken, dat een half jaar geleden is vastgesteld. Dat plan beschrijft hoe moet worden omgegaan met een (dreigende) overstroming van het eiland. Dat plan wordt dus nu in de praktijk getest. Dan moet ook blijken of de samenwerking tussen alle betrokken hulpverleners en instanties goed verloopt.

STER reclame