ANP

Elf gezondheidsorganisaties denken dat het huidige alcoholbeleid nog een stuk strenger kan. In een manifest, gericht aan staatssecretaris Van Rijn, pleiten ze voor nieuwe "bewezen effectieve beleidsmaatregelen". Onder de gezondheidsorganisaties zijn het Nederlands instituut voor alcoholbeleid STAP en de verslavingskliniek Jellinek. 

De laatste jaren heeft de Nederlandse regering al een aantal stappen gezet om de schade door alcoholgebruik te beperken. Een voorbeeld hiervan is de verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar. 

Maar volgens de organisaties zijn de alcoholproblemen bij jongeren van 17 jaar, jongvolwassenen en ouderen nog volop aanwezig. Die problemen zijn niet alleen schadelijk voor de volksgezondheid, maar leiden ook tot hoge maatschappelijke kosten. 

Bewezen effectief

Daarom komen de organisaties nu met een voorstel voor strengere regels. Volgens hen zijn dit maatregelen die betaalbaar, uitvoerbaar en kosteneffectief zijn. 

"Wij vinden het huidige beleid eenzijdig", zegt directeur Wim van Dalen van STAP. "Er is geen aandacht voor het feit dat alcohol veel te goedkoop is. Er is verder nauwelijks aandacht voor de grote invloed van reclame."

Daarnaast is alcohol volgens Van Dalen op te veel plekken beschikbaar. "Het is bij steeds meer plekken te koop. Dat vinden wij een zorgelijke ontwikkeling."

STER reclame