NOS NieuwsAangepast

AOW-leeftijd in 2022 verder omhoog

De AOW-leeftijd gaat over een aantal jaren verder omhoog. In 2021 is de pensioenleeftijd nog 67, een jaar later wordt dat 67 jaar en drie maanden, zo heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken aangekondigd.

De stijging is het gevolg van de nieuwste ramingen van de levensverwachting door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De verhoging geldt voor alle Nederlanders die na 31 december 1954 geboren zijn.

Levensverwachting

De AOW-leeftijd gaat nu al stapsgewijs omhoog naar 67 jaar. In 2012 heeft een meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer ingestemd met een automatische koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting van mensen. Hoe ouder we worden, hoe langer we moeten werken. De vuistregel is dat ouderen gemiddeld achttien jaar AOW ontvangen.

De AOW is het basispensioen waar alle Nederlanders recht op hebben. Een aantal bevolkingsgroepen is volledig afhankelijk van de AOW omdat ze niet hebben gespaard voor de oude dag. Het gaat dan vooral om lager opgeleiden en een deel van de zzp-ers.

Veel Nederlanders weten niet precies wanneer ze recht hebben op een AOW. Drie op de vijf Nederlanders verwacht eerder AOW te krijgen dan in werkelijkheid het geval zal zijn, zo blijkt een enquête van Wijzer in geldzaken.

Boos of zeer boos

Er leeft veel onvrede over de verhoging van de pensioenleeftijd. In een onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut staat dat 44 procent van de 60-plussers boos of zeer boos is over de verhoging. Vooral bij laagopgeleiden heerst er onrust omdat ze er gemiddeld veel dienstjaren op hebben zitten.

Eerder stoppen dan de AOW gerechtigde leeftijd is kostbaar. Ieder jaar dat mensen eerder stoppen betekent een pensioenkorting van ongeveer 8 procent.

Op 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. De pensioenleeftijd wordt een van de thema's. 50Plus en de PVV willen dat mensen weer met 65 AOW krijgen. Zo'n verlaging kost volgens het CPB jaarlijks 12 miljard euro. Het vastzetten van de AOW op 66 jaar kost 9 miljard, en als de leeftijd op 67 jaar wordt bevroren kost dat 6 miljard euro.

De PvdA wil een flexibele AOW, zo staat in het verkiezingsprogramma.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl