Minister Van der Steur ANP

Het ministerie van Veiligheid en Justitie houdt de komst van een imam uit België naar Nederland scherp in de gaten. Het zegt dat in een reactie op het bericht dat België de man uitzet. Volgens de Belgen predikt hij haat en is hij een gevaar voor de samenleving. De imam heeft de Nederlandse en de Marokkaanse nationaliteit.

Minister Van der Steur en staatssecretaris Dijkhoff bevestigen dat ze door de Belgische autoriteiten zijn geïnformeerd. Ze bestuderen het vonnis van de Belgische Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, maar benadrukken dat Nederlanders de toegang tot Nederland niet kan worden ontzegd.

Justitie zegt dat de "betreffende organisaties" in Nederland op de hoogte zijn van de uitzetting. Mocht de imam in Nederland onverdraagzame of haatdragende boodschappen verspreiden of uitspraken doen die de integratie in de weg staan, geldt het beleid van "dialoog, aanspreken, handhaven", zegt het ministerie.

PvdA-Kamerlid Marcouch wijst erop dat iemand die een gevaar is voor de Belgische samenleving dat misschien ook wel is voor de Nederlandse. Hij wil niet te veel over deze concrete kwestie zeggen, maar het bevreemdt hem wel dat iemand in gevallen als deze binnen het Schengengebied kennelijk van het ene naar het andere land kan worden gestuurd. Hij hoopt dat in Nederland misschien iets mogelijk is in de sfeer van gebiedsverboden of speciale voorwaarden.

De PVV vindt dat de man uit Nederland moet worden geweerd. Als dat niet gebeurt, moet hem zijn Nederlandse nationaliteit worden afgepakt en moet hij worden uitgezet naar Marokko, zegt partijleider Wilders.

STER reclame