ANP

Agenten hebben minder plezier in hun werk dan andere werknemers. Ook hebben ze vaker dan gemiddeld last van stress en klagen ze over de werkdruk, blijkt uit de Medewerkersmonitor, die voor het eerst sinds de vorming van de Nationale Politie in 2013 is gehouden. 

Meer dan de helft van de ondervraagde agenten zegt regelmatig extra hard te moeten werken om iets af te krijgen. Daarbij is het werk ook emotioneel zwaar. Velen hebben te maken met agressie en intimidatie. De helft van de politiemensen is afgelopen jaar geconfronteerd met fysiek geweld. 

Politieagenten hebben verder last van de bureaucratie in de politie-organisatie. Ze vinden ook hun eigen werk vaak onnodig bureaucratisch. Velen zeggen dat ze voor van alles en nog een formulier moeten invullen en voor bijna alles toestemming moeten vragen. Ook vinden ze het heel moeilijk om iets op informele wijze te regelen.

Werkplezier

Een grote meerderheid van de agenten is wel trots en enthousiast over het politiewerk op zich. Ook zijn ze blij met hun collega's. 

Veel agenten hebben het idee dat de leiding niet goed weet wat er op de werkvloer speelt. Agenten hebben ook hun twijfel over de informatievoorziening van de leiding naar de agenten.

De leiding gaat de resultaten de komende tijd bespreken. Een aantal onderwerpen wordt landelijk opgepakt, zoals de aanpak van geweld tegen agenten. 

STER reclame