De Raad van State geeft de rechter in Rotterdam gelijk ANP

De Raad van State is kritisch over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Die wet geeft de geheime diensten AIVD en MIVD mogelijkheden om op grotere schaal af te tappen. Nu mogen ze alleen specifieke internetverbindingen aftappen, maar als het aan het kabinet ligt mogen ook grotere groepen internetverbindingen in één keer worden getapt.

Het adviesorgaan van het kabinet vindt dat afgetapte informatie te lang kan worden bewaard: drie jaar, volgens de nieuwe wet. De Raad van State zou liever een bewaartermijn van maar één jaar zien. Het kabinet legt dat advies naast zich neer. 

"Terroristen plannen vaak langer vooruit dan een jaar", zei minister Plasterk tijdens een persconferentie. De ministerraad sprak vandaag over het wetsvoorstel. "En de meeste verzamelde informatie wordt sneller weggegooid." Desondanks is de bewaartermijn van drie jaar mogelijk in strijd met het Europese mensenrechtenverdrag, vermoedt de Raad. Over het algemeen vindt de Raad van State het doel van de wet wel legitiem.

Toezicht

Ook heeft de Raad kritiek op het toezicht. Dat wordt in de nieuwe wet verdeeld over twee instanties, maar de Raad van State ziet liever één organisatie die alles in de gaten houdt. Ook dat voorstel neemt het kabinet niet over: het zou gek zijn als dezelfde organisatie zowel vooraf toestemming moet geven als achteraf diezelfde toestemming moet beoordelen, zegt Plasterk.

De nieuwe wet kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat iemand die een bepaalde chat-app gebruikt of verbinding maakt met een bepaalde wifi-hotspot in de databerg van de geheime dienst terechtkomt. Dat blijkt uit een geheim document dat de NOS eerder in handen kreeg. Data van onschuldige burgers worden zo snel mogelijk verwijderd, beloven de geheime diensten.

STER reclame