Een protest tegen kernwapens in Wenen in 2015
NOS NieuwsAangepast

VN gaat praten over kernwapenverbod, Nederland stemt niet

De Verenigde Naties gaan volgend jaar onderhandelen over een internationaal verbod op kernwapens. Een meerderheid van 123 landen stemde voor gesprekken over nucleaire ontwapening. 38 landen stemden tegen en 16 landen onthielden zich, waaronder Nederland.


De Nederlandse onthouding bij de stemming is opvallend, omdat de Tweede Kamer wilde dat de Nederlandse delegatie voor de onderhandelingen zou stemmen. NAVO-bondgenoot VS had de Nederlandse regering juist gevraagd om net als de andere NAVO-landen tegen de gesprekken te stemmen. De VS en andere tegenstanders zeggen dat de NAVO een nucleair bondgenootschap is dat voor zijn veiligheid afhankelijk is van een nucleair afschrikkingsbeleid.

Minister Koenders stuurde de Tweede Kamer gisteren voor de stemming een brief waarin hij schrijft dat Nederland een rol wil spelen in de onderhandelingen zonder "vooruit te lopen op de uitkomst van het verdrag".

Koenders benadrukte vrijdagmorgen voor aanvang van de ministerraad dat Nederland "zeer voor het afschaffen van kernwapens is maar dat er nog wel problemen met de resolutie zijn". Kritiekpunt op de resolutie is volgens hem onder meer dat nog onduidelijk is hoe het met de controle zal gaan.

Koenders zei verder dat de onthouding van stemming ook te maken heeft met de "brugfunctie" die Nederland wil vervullen tussen landen die kernwapens willen behouden en landen die kernwapens willen afschaffen.

Koenders: brugfunctie bij afschaffen kernwapens

Historische doorbraak

Vredesorganisatie PAX noemt de uitslag van de stemming een historische doorbraak. "Het is heel goed nieuws dat de Verenigde Naties gaan onderhandelen over een verdrag dat ook het gevaarlijkste massavernietigingswapen verbiedt", zegt directeur Jan Gruiters.

De resolutie voor de onderhandelingen werd in stemming gebracht door Oostenrijk, Ierland, Mexico, Nigeria en Zuid-Afrika. In maart volgend jaar moeten de gesprekken beginnen in New York.

Van de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad onthield alleen China zich bij de stemming. De rest stemde tegen.

Kernwapenvrije wereld

Minister Koenders wijst er net als veel tegenstanders van de onderhandelingen op dat in het nucleaire non-proliferatieverdrag (NPV) uit 1968 is opgenomen dat er moet worden gestreefd naar een kernwapenvrije wereld.

In dit verdrag is onder meer vastgelegd dat landen geen gebruik mogen maken van hun kernwapens tenzij ze zelf met kernwapens worden aangevallen. Ook is bepaald dat landen die over de wapens beschikken hun voorraden kleiner maken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl