Premier Paul Magnette van Wallonië staat de pers te woord over CETA
NOS NieuwsAangepast

Walen stemmen in met CETA: wat krijgen ze ervoor terug?

In België is aan het begin van de middag een akkoord bereikt over het CETA-handelsverdrag, dat de EU met Canada wil sluiten. Alle EU-landen waren al akkoord, op België na. De Walen maakten bezwaar en streden lang voor extra toezeggingen. Wat hebben ze bereikt?

De tekst van het CETA-verdrag wijzigt niet, maar België wil er, op verzoek van Wallonië, een bijlage aan toevoegen.

België vraagt het Europees Hof van Justitie om een uitspraak over de aparte rechtbanken die in het leven worden geroepen om handelsproblemen op te lossen. Volgens de verklaring zijn die rechtbanken in strijd met eerdere Europese afspraken. Op deze manier probeert België te voorkomen dat er miljardenclaims op overheden kunnen worden gelegd.

Wat houdt het CETA-verdrag eigenlijk in?

Voor Vlaanderen en de andere deelregeringen is de verklaring van de Europese Commissie voldoende dat de nieuwe rechtbanken voorlopig nog niet van start gaan. Maar niet voor Wallonië. Daarom staat in de afspraken dat het Waalse en Brusselse parlement en de Duitstalige vertegenwoordiging het verdrag niet ondertekenen als er uiteindelijk toch speciale rechtbanken komen.

Er komt verder een aparte evaluatie van de milieugevolgen. Bovendien worden ook de sociaal-economische gevolgen voor onder meer werkgelegenheid tegen het licht gehouden. Als blijkt dat de handelsafspraken nadelig uitpakken voor een van de deelgewesten in België kan het akkoord niet worden geratificeerd.

Landbouw

De markt, met name de markt van landbouwproducten mag niet worden verstoord. Oftewel: als er te veel goedkope zuivelproducten uit Canada naar Europa komen, waardoor Waalse boeren hun producten niet meer kwijt kunnen , dan behoudt Wallonië zich het recht om in te grijpen.

Producten die genetisch gemodificeerd zijn, komen er wat België betreft niet in. Dat betekent geen vlees van dieren die met groeihormonen zijn gefokt. In het verdrag heet het dat nieuwe voortplantingstechnieken worden beperkt. De ruimere wetgeving in Canada wordt onder geen beding overgenomen door de Europese Unie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl