NOS NieuwsAangepast

Schultz: aantal files op snelwegen gaat sterk stijgen

De komende jaren doet het verkeer er op snelwegen fors langer over. Minister Schultz schrijft aan de Tweede Kamer dat het 'reistijdverlies' tot 2021 met 38 procent toeneemt ten opzichte van 2015. Ze baseert zich op cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

Bij de berekening van het verlies aan reistijd zijn de extra wegen die nog worden aangelegd al meegerekend. De toename schrijft Schultz toe aan de aantrekkende economie en de lage brandstofprijzen.

Het verkeer op de snelwegen neemt nog steeds toe, in 2015 met 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het reistijdverlies steeg dat jaar met 22 procent; in de periode van 2005 tot 2015 was er juist een lichte daling, vooral doordat extra rijstroken zijn aangelegd en door de economische crisis.

Schultz schrijft dat ondanks de inspanningen de files op korte termijn blijven toenemen. Ze vindt het belangrijk dat investeringen in infrastructuur en bereikbaarheid doorgaan.

Trein

Uit de cijfers die de minister aan de Kamer heeft gestuurd, blijkt verder onder meer dat het aantal kilometers dat mensen met de trein hebben afgelegd tussen 2005 en 2015 met ruim 3 miljard is gestegen, een toename van bijna 22 procent.

Ook het fietsgebruik is sinds 2005 toegenomen: het steeg van 2005 tot 2015 met bijna 11 procent. Een deel daarvan komt door de e-bike. Mensen van 12 jaar en ouder leggen een tiende van alle fietskilometers af op een fiets met een accu.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl