ANP

Het besluit van het kabinet om de verzelfstandiging van spoornetbeheerder ProRail ongedaan te maken is onverstandig, zeggen ov-onderzoeker Wijnand Veeneman (TU Delft) en Ad Toet van werkgeversorganisatie KNV. "ProRail heeft net een nieuw management, geef dat nou eerst de tijd om de zaken aan te pakken", zegt Toet.

Het kabinet brengt ProRail onder bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu als zelfstandig bestuursorgaan, zoals de Nederlandsche Bank, het COA en Staatsbosbeheer. Het kabinet kan dit soort organisaties niet direct aansturen, maar benoemt en ontslaat wel de bestuurders en kan besluiten terugdraaien.  

Toet heeft een brandbrief naar staatssecretaris Dijksma gestuurd om te waarschuwen voor de consequenties van die beslissing. "Het is erg ingrijpend. Als dit besluit doorgaat, moet er een interne reorganisatie plaatsvinden en die gaat er alleen maar voor zorgen dat ze daar drie jaar achterop raken. Dan wordt er geen aandacht aan de reiziger besteed en die moet juist aandacht krijgen."

'Wat is het probleem?'

Volgens Toet is het niet duidelijk of er überhaupt wel een probleem is dat opgelost moet worden. "Er is twee jaar geleden goed gekeken naar de organisatie. Toen zijn de concessies voor tien jaar verlengd en is er een nieuw management gekomen. Dat management heeft nog niet genoeg tijd gehad om aan de problemen te werken, dus laat ze dat nou eerst zelf eens doen."

Veeneman is het met Toet eens. "Het is een oplossing voor een probleem van jaren geleden, toen ProRail minder goed presteerde dan bijvoorbeeld soortgelijke organisaties in het buitenland. Dat is inmiddels niet meer zo."

Ook Veeneman vreest de tijd die in het nieuwe plan gestoken moet worden. "ProRail heeft met heel veel andere partijen en overheden te maken, en daar zijn de processen nu op ingericht. De vraag is: hoe snel hebben ze dit weer op orde? Alle partijen hebben aangegeven dat ze de situatie willen laten zoals die nu is. Het lijkt nogal een rituele stap."

STER reclame