Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en premier Eman van Aruba ANP

De Arubaanse premier Eman heeft premier Rutte een brief gestuurd waarin hij eist dat de benoeming van de nieuwe gouverneur van Aruba wordt ingetrokken. Eman zegt dat de benoeming van Alfonso Boekhoudt onrechtmatig is. Boekhoudt is nu nog Gevolmachtigd Minister van Aruba in Den Haag. Het volledige Arubaanse kabinet heeft het vertrouwen in hem opgezegd omdat hij de benoeming tot gouverneur heeft geaccepteerd, ondanks de bezwaren die de Arubaanse regering daartegen heeft. 

Tot groot ongenoegen van de regering van Aruba werd Boekhoudt voorgedragen door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Volgens de brief van Eman is de benoeming op voordracht van Plasterk niet volgens de regels. Alleen de Arubaanse ministerraad mag volgens Eman één of meerdere kandidaten selecteren voor het gouverneurschap.

Volgens correspondent Dick Drayer is het al meer dan 15 jaar gebruikelijk dat Aruba kandidaten mag selecteren, maar is dat niet wettelijk vastgelegd.  

In reactie op de brief van Eman zegt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de benoeming van Boekhoudt volgens de regels is gegaan. Eman heeft Rutte gevraagd op korte termijn met hem te spreken.

Andere kandidaat

De Arubaanse regering heeft zelf in maart de huidige minister van Financiën Bermudez voorgedragen als kandidaat. Plasterk heeft Bermudez daarop uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, maar dat heeft niet tot een voordracht geleid.  

Drayer wijst erop dat Den Haag niet zoveel vertrouwen heeft in Eman. Hij zou er financieel een potje van maken. De relatie tussen Eman en Bermudez "wordt mogelijk te close geacht". 

Sinds 2004 is de oud-minister van Onderwijs en oud-vice-minister-president Refunjol gouverneur van Aruba. Zijn tweede en laatste termijn verstreek als gouverneur in mei.

De gouverneur van Aruba vertegenwoordigt maximaal twaalf jaar het Nederlandse staatshoofd op het eiland. Zonder deel uit te maken van het Arubaanse kabinet, staat hij aan het hoofd van de regering. Net als de koning is de gouverneur onschendbaar en dragen zijn ministers verantwoordelijkheid voor hem.

STER reclame