Pop-up-optreden van Skere Heren op het Zaans Lyceum
NOS NieuwsAangepast

Niet genoeg geld voor schoolreisje? Praat er over!

  • Bart Kamphuis

    Verslaggever economie

  • Bart Kamphuis

    Verslaggever economie

Bij ruim één op de tien jongeren is er thuis niet genoeg geld om mee te kunnen doen met andere jongeren. Schoolreisjes en verjaarstraktaties, ze schieten er bij in. Er is meestal wel hulp beschikbaar, maar schaamte weerhoudt arme gezinnen vaak om erom te vragen.

Het is daarom een grote wens van menig leerkracht en hulpverlener: weten of er thuis genoeg geld is om het kind te kunnen geven wat het nodig heeft. Op school komen ze er vaak pas achter als de armoede toeslaat in het dagelijks leven van het kind.

Jongerenarmoede in Zaanstad

Bij 12 procent van de jongeren in Nederland is het huishoudbudget te krap. In Zaanstad ligt het percentage jongeren dat in armoede opgroeit ongeveer op het landelijk gemiddelde. Ook komt de hardnekkigheid van armoede overeen met het landelijke beeld.

'Wie voor een dubbeltje geboren wordt'; onderzoek na onderzoek wijst uit dat grote groepen mensen de armoede niet weten te ontgroeien. "We moeten helaas constateren dat het lijkt of armoede overdraagbaar is. Ik zeg wel eens: het is erfelijk," zegt de wethouder voor het armoedebeleid, Jeroen Olthof (PvdA).

Om de 'overdraagbaarheid' te doorbreken, wil Zaanstad dat jongeren erover gaan praten. Want voor loskomen uit de armoede is het, zo redeneert de wethouder, belangrijk dat jongeren allereerst 'de schaamte voorbij' raken. Maar praten over geldtekort thuis, dat doen jongeren niet zo makkelijk.

Skere Heren doet dat wel. Of beter: ze rappen er over. De liedjes van de in de Zaanstreek populaire band gaan over de zaken waar jongeren van wakker kunnen liggen. Vaak hebben die met geld te maken.

De gemeente zag een kans. Skere Heren kreeg 2500 euro om bij een van hun liedjes een clip te maken.

Helaas, deze YouTube video is niet meer beschikbaar

Als tegenprestatie voor de gemeente trekt Skere Heren de scholen in. Tijdens pop-up-optredens praten scholieren verrassend openhartig over leven met geldgebrek.

Skere Heren op school

Gemeenteambtenaren, leerkrachten en hulpverleners zijn enthousiast over het project. De clip wordt in de klas gebruikt om het gesprek over armoede op gang te brengen. De gemeente gebruikt de informatie die uit de pop-up-optredens komt om meer nieuwe manieren te vinden om het taboe op armoede te doorbreken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl