SP-Kamerlid Renske Leijten
NOS NieuwsAangepast

Boze reacties op standpunt SP over plan voortijdig levenseinde

Kamerleden nemen in scherpe bewoordingen afstand van uitspraken van de SP over het kabinetsplan voor stervenshulp bij een voltooid leven. De SP wijst het voorstel van het kabinet af om ouderen hulp te geven die hun leven voltooid vinden. De partij is bang dat de wens van een kleine groep tot druk kan leiden bij anderen die zich misschien te veel voelen voor de samenleving.

"We moeten zorgen dat ouderen een waardige en goed verzorgde oude dag kunnen genieten. Een samenleving waarin ze een plek hebben en met uitmuntende zorg, als die nodig is. Helaas heeft dit kabinet het tegenovergestelde gedaan, het bezuinigde fors. Dat heeft tot extreem verschraalde zorg geleid", zei partijleider Roemer. Kandidaat-Kamerlid Lilian Marijnissen gebruikte daarbij de term 'hellend vlak'.

Grens geschonden

In een Kamerdebat over verpleeghuiszorg zei D66-Kamerlid Bergkamp dat de SP de suggestie wekt dat het kabinet ouderen wil helpen om te sterven, omdat dat het kabinet beter uitkomt vanwege het bezuinigingsbeleid. Bergkamp noemde de koppeling laakbaar en de SP onwaardig. Volgens haar is een grens van integriteit geschonden. Bergkamp vindt de SP respectloos tegenover mensen die meer ruimte willen voor zelfbeschikking.

Ook VVD-Kamerlid Potters noemde de uitlatingen van de SP smakeloos en walgelijk en PvdA-woordvoerster Volp vindt dat de SP op geen enkele manier een relatie tussen bezuinigingen en stervenshulp moet leggen. Ze vindt de verbinding "diep triest". GroenLinks-Kamerlid Voortman benadrukte dat er zelfs bij een perfecte zorg mensen zullen zijn die zelf voor een waardige dood willen kiezen.

SP-Kamerlid Leijten zei dat ze helemaal niet ziet waarom ze excuus zou moeten maken. "De maatschappelijke context van een onderwerp is er altijd." Zij noemde de beschuldigingen van Bergkamp op haar beurt grote woorden. Volgens Leijten zijn er mensen die zeggen: "Als ik geen waardige oude dag kan hebben, dan hoeft het voor mij niet meer, dus die twee zaken zijn absoluut aan elkaar gelinkt." Leijten voegde eraan toe dat ze het kabinet er niet van beschuldigt dat dit de beweegreden is voor het voorstel van gisteren.

Lilian Marijnissen

De tweet van Marijnissen levert de SP ook op Twitter veel boze reacties en kritiek op. De manier waarop Marijnissen haar afkeur tegen het plan uitte, leidt tot veel verontwaardiging. Twitteraars noemen de SP-tekst in reacties ’pijnlijk’, 'ongepast', ’misplaatst’, ’dom’ en 'behoorlijk onder de gordel'. De tweet bewijst volgens een andere twitteraar dat 'sommige politici' meer met de verkiezingen bezig zijn dan anderen'.

Ook afwijzende tweets van SGP-leider Van der Staaij en ChristenUnie-voorman Segers leidden tot boze reacties op Twitter.

Marijnissen zei in een reactie op de commotie dat het een complex thema is, dat je open moet kunnen bespreken. "We moeten niet de ogen sluiten voor de consequenties die dit zou kunnen hebben voor ouderen die zich bijvoorbeeld eenzaam voelen." En volgens haar is het niks nieuws dat de SP het kabinet verwijt dat ouderen zich door de bezuinigingen te veel voelen. "Daar heeft de SP het al jaren over."

Het kandidaat-Kamerlid voegde eraan toe dat een tweet zich wel leent voor het stellen van een vraag en niet voor het voeren van een complexe discussie. Achteraf zou ze het waarschijnlijk niet nog eens op deze manier doen.

Marijnissen: discussie moet gevoerd kunnen worden

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl