Uitstoot bij IJmuiden
NOS NieuwsAangepast

'Rekentruc voor CO2-uitstoot zou treurig zijn'

Het lijkt goed nieuws: volgens een nieuwe berekening is de CO2-uitstoot in Nederland de komende jaren lager dan gedacht. Er is sprake van een vermindering van 23 procent in 2020 ten opzichte van 1990. Maar dat is niet genoeg, zegt Greenpeace. De milieuorganisatie is bang dat er een rekentruc is toegepast.

Haagse bronnen bevestigden vanochtend dat de reductie van uitstoot van broeikasgassen in Nederland sneller gaat dan verwacht. Maar daarbij moet worden aangemerkt dat 40 procent van die verbetering te maken heeft met een nieuwe rekenmethode. "Ik ben heel benieuwd naar die rekensom", zegt Joris Wijnhoven van Greenpeace.

Hij noemt het verbazingwekkend dat de uitstoot ineens zoveel is verminderd, zonder dat het kabinet maatregelen heeft genomen. Zo zou het volgens Wijnhoven gek zijn als de sluiting van de kolencentrales al is meegenomen in deze berekening. Het is nog niet zeker of die dichtgaan. Ook de geplande windmolenparken staan er nog niet.

Energierevolutie

"Het is sowieso te weinig", zegt Wijnhoven. "Om aan de klimaatafspraken van Parijs te voldoen, heb je een reductie van 40 procent nodig." Dat staat in een rapport dat Greenpeace vandaag naar buiten heeft gebracht. De conclusie: er is geen tijd meer te verliezen.

Volgens de milieuorganisatie is er een soort energierevolutie nodig om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. "We hebben nog maar tot 2035 de tijd om van de fossiele brandstoffen af te komen. De kolencentrales moeten dicht, iedereen moet overstappen op een elektrische auto en er moeten windmolenparken komen op zee."

Als er een nieuwe rekenmethode is gebruikt om het te doen lijken alsof de doelen worden gehaald, dan is dat echt treurig.

Joris Wijnhoven, Greenpeace

"Je kunt dus niet meer zeggen: 'die discussie over de kolencentrales schuiven we nog een paar jaar voor ons uit'. Den Haag moet stappen gaan nemen. Het kabinet moet laten zien dat zij de effecten voor Nederland, de zeespiegelstijging en stevigere stormen, serieus neemt", vindt Wijnhoven.

Daarom benadrukt Greenpeace in het rapport dat het onverantwoord is om op opties te vertrouwen die nog niet haalbaar zijn. "En daarom dringen we ook steeds aan op nieuwe stappen. Als er een nieuwe rekenmethode is gebruikt om het te doen lijken alsof de doelen worden gehaald, dan is dat treurig. We hebben échte maatregelen nodig."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl