Honderden voetbalclubs ongerust over kunstgras

time icon Aangepast
Caspar Huurdeman | Hollandse Hoogte
Geschreven door
Rinke van den Brink
Redacteur gezondheidszorg
Hugo van der Parre
Researchredacteur

Honderden voetbalclubs met kunstgrasvelden maken zich zorgen over mogelijke gezondheidsrisico’s van het voetballen op kunstgras. Ten minste 82 clubs hebben concrete maatregelen genomen of gaan dat op korte termijn doen. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS.

De maatregelen variëren. Sommige clubs gebruiken hun kunstgrasvelden voorlopig helemaal niet meer. Andere laten jeugdspelers er niet meer op trainen of spelen, staken de keeperstrainingen op kunstgras, stellen de aanleg van velden uit of vervangen de velden of het materiaal waarmee ze ingestrooid zijn.  

Gezondheidsrisico's

Negentig procent van die kunstgrasvelden is bestrooid met rubbergranulaatkorrels die onder meer kankerverwekkende pak’s bevatten. Het televisieprogramma Zembla zette in zijn uitzending van vorige week vraagtekens bij de deugdelijkheid van het onderzoek op grond waarvan besloten is dat er geen gezondheidsrisico’s zijn.

Uit het Verenigd Koninkrijk en vooral de Verenigde Staten komen berichten dat er mogelijk een associatie zou zijn met het veel sporten op kunstgras en het ontwikkelen van leukemie of lymfomen. Een lymfoom is een kanker van het lymfeklierstelsel. Leukemie is kanker van het beenmergstelsel. Zembla sprak met betrokkenen uit die landen.

Bij de 82 clubs die concrete maatregelen nemen zijn er zestien die voorlopig niet trainen of spelen op hun kunstgrasvelden. Verder beperken 51 clubs het gebruik drastisch. Zij laten jeugdspelers trainen en wedstrijden spelen op gras en/of hebben de keeperstrainingen op kunstgras voorlopig stopgezet. 

Vijf clubs geven aan dat ze aanleg van kunstgrasvelden voorlopig stopzetten of uitstellen. Acht clubs vervangen de rubbergranulaatkorrels op hun veld door kurkkorrels, twee clubs hebben de gemeente gevraagd dat te doen. "Wij willen gewoon geen enkel risico nemen", zegt penningmeester Christian Kamphuis van Achilles '12 uit Hengelo. "Daarom kiezen wij voor kurk." 

Geen bewijs

Ruim honderd clubs overwegen op korte termijn maatregelen te nemen, maar zijn nog in eigen kring in overleg of zijn in gesprek met de gemeente waar ze onder vallen. Bijna honderdvijftig clubs hebben de KNVB en het RIVM om meer informatie gevraagd over de mogelijke gezondheidsrisico's van voetballen op kunstgras dat bestrooid is met rubbergranulaatkorrels. 

Van de clubs met kunstgrasvelden die onze vragen beantwoord hebben, vinden er 69 het niet nodig maatregelen te nemen. De redenen daarvoor variëren. Sommige clubs wijzen erop dat er nog geen wetenschappelijk bewijs is voor gezondheidsschade door voetballen op kunstgras. Voorzitter De Graaf van VVA/Spartaan zegt weinig vertrouwen te hebben in Zembla, "zeker na de uitzending over zwart geld bij de amateurs". 

Verantwoording

De NOS heeft afgelopen weekeinde een vragenlijst gestuurd aan bijna 2500 voetbalclubs. Er zijn ruim drieduizend voetbalclubs. Die vragen gingen over kunstgrasvelden. 

Daarvan liggen er 1745 in Nederland. Vóór het weekeinde hadden we al een korte telefonische rondvraag gedaan. In totaal hebben 536 clubs ons gegevens geleverd. 513 retourneerden de vragenlijst, van 23 andere kregen we al eerder telefonisch gegevens. 

Twintig clubs hadden vorige week telefonische vragen beantwoord en hebben ook onze vragenlijst beantwoord. Hun antwoorden zijn één keer meegeteld. Van de deelnemende clubs hebben 380 één of meer kunstgrasvelden.

In totaal hebben ruim 1200 clubs kunstgrasvelden. Niet al die velden zijn bestrooid met de gewraakte rubbergranulaatkorrels, maar het geldt voor naar schatting negentig procent van de velden, omdat velden met rubbergranulaat het goedkoopste zijn.

STER Reclame