nos

Voor de klas staan zonder papiertje, wat nu nog regelmatig gebeurt om het docententekort op te lossen, is in de toekomst geen optie meer. Leerkrachten mogen als het aan de Tweede Kamer ligt vanaf 2026 niet meer onbevoegd lesgeven. Een meerderheid in de Kamer is voor een wetswijziging met die strekking.

Vanaf 2026 moeten leerkrachten zowel in het basis- als het voortgezet onderwijs verplicht in een register van docenten met een bevoegdheid staan.   

Zo'n leerkrachtenregister is er al, maar het is nu nog vrijwillig. Dat wordt als het aan de Kamer ligt verplicht. En over tien jaar mogen docenten die niet in het register staan niet meer door scholen worden ingehuurd. 

Volgens staatssecretaris Dekker zal het verplichte register de positie van docenten versterken. 

Dekker: register gaat positie leerkracht versterken

De plannen van het kabinet bestaan al langer maar kregen forse kritiek van de Raad van State. Die wees erop dat eerst het lerarentekort en andere problemen moesten worden opgelost. Om die reden zijn oppositiepartijen waaronder SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en CDA ook kritisch. Zij kwamen vandaag in een debat met meerdere voorstellen om onder meer deze problemen eerst aan te pakken.

'Geen krankzinnige bureaucratie creeëren'

Staatssecretaris Dekker zei in het debat de "uitdaging aan te nemen om meer te doen om het lerarentekort aan te pakken". 

In de Tweede Kamer zal een meerderheid de wetswijziging wel steunen, spannender wordt het in de Eerste Kamer. CDA en D66 zijn nog niet overtuigd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over de plannen, als D66 en CDA daar al tegenstemmen is de kans dat het door de Eerste Kamer komt een stuk kleiner. 

Voor het CDA is het van belang dat een meerderheid van de Kamer instemt met het voorstel om scholen te verplichten onmiddellijk scholing aan docenten zonder papieren aan te bieden. Ook wil het CDA wettelijk laten vastleggen dat scholen docenten zonder bevoegdheid maar voor één jaar mogen aannemen en die niet steeds verlengen. Dinsdag stemt de kamer over de voorstellen.

STER reclame