Dave van Hattem

Provincies gaan zich inzetten om de winkelleegstand terug te dringen. Ze willen gemeenten gaan ondersteunen bij het wegwerken van overcapaciteit. Ook willen ze gemeenten in onderling overleg locaties voor winkels laten kiezen.

"Provincies gaan niet meer meewerken aan de bouw van grootschalige winkelruimte als er sprake is van leegstand", zegt de Friese gedeputeerde Sander de Rouwe. "Er zullen uitzonderingen zijn waar er nog winkels kunnen bijkomen, maar waar leegstand is komen geen nieuwe winkels."

Provinciebestuurders ondertekenen hierover vanmiddag overeenkomsten met minister Kamp.

Leegstand per gemeente

De winkelleegstand in Nederland verdubbelde de afgelopen tien jaar en bedraagt inmiddels ruim 10 procent van het totale winkeloppervlak, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Locatus en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Kijk hieronder hoe het ervoor staat in jouw eigen gemeente en in buurgemeenten.

Een mooi nieuw winkelcentrum kan een regio of stad een impuls geven. Menig ambitieuze wethouder, gedeputeerde en projectontwikkelaar heeft met dat beeld voor ogen indrukwekkende artist impressions laten maken en vergunningen verleend.

Lastig is alleen als datzelfde ook in naastgelegen regio's gebeurt, of in een gebied waar al veel winkels zijn. Als hier geen goed overleg over is, kunnen lokale bestuurders de problemen verergeren.

Pilots

"Ik begrijp dat wethouders soms de verleiding zien om lokaal iets neer te zetten omdat iemand uit het vastgoed dat wil", zegt Sander de Rouwe. "Juist de provincies kunnen de gemeenten en de vastgoedsector bij elkaar aan tafel krijgen om plannen af te stemmen."

De provincies gaan diverse pilots opstarten om hun doelen te verwezenlijken. Daarnaast wordt er onderzoek gestart om te kijken naar het regionale koopgedrag. Dit moet streefcijfers opleveren over hoeveel winkelruimte er per segment nodig is.

STER reclame