Een Nederlandse patrouille in Nederlands-Indië
NOS NieuwsAangepast

Kabinet sluit onderzoek Nederlands optreden in Indië niet uit

Het kabinet sluit niet uit dat er een nieuw onderzoek komt naar het militaire optreden van Nederland in het vroegere Nederlands-Indië. De ministers Koenders en Hennis zeggen dat naar aanleiding van een boek van de historicus Rémy Limpach.

Die schrijft in De brandende kampongs van Generaal Spoor dat de Nederlandse krijgsmacht tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd structureel extreem geweld heeft gebruikt. Het boek wordt later vandaag gepresenteerd.

Minister Koenders benadrukte dat het kabinet snel, maar ook zorgvuldig zal reageren. Hij sprak al wel van een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. Koenders wees erop dat er veel mensen bij zijn betrokken, zowel slachtoffers in Nederlands-Indië en Nederlandse militairen die zijn uitgestuurd.

"Dit is een gevoelige periode waarin van veel kanten geweld is gepleegd. Als we andere landen aanspreken op hun geschiedenis, moeten we daar ook zelf goed mee omgaan en daarom moet er een zorgvuldige reactie komen."

Ook minister Hennis sluit niks uit. "Er worden aanzienlijke conclusies getrokken en daar zullen we op moeten reageren." Ze zei dat het kabinet niet voor het verleden wegloopt. Ze benadrukte dat ook volgens Limpach het merendeel van de Nederlandse militairen niet bij extreme gewelddaden betrokken was.

Kabinet: misschien onderzoek Indie

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl