VVD-Kamerlid Bosman
NOS NieuwsAangepast

Kamer voelt niets voor Antillianenwet VVD

Het wetsvoorstel van VVD-Kamerlid Bosman om kansarme Antillianen uit Nederland te weren, gaat het niet halen. Een groot deel van de Kamer, inclusief regeringspartij PvdA, noemt het voorstel stigmatiserend en juridisch onhaalbaar.

Bosman vindt dat het te vaak voorkomt dat kansarme jongeren van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten naar Nederland verhuizen en vervolgens in de criminaliteit of in de bijstand belanden.

Hij diende in 2012 een initiatiefwet in, die erop neerkomt dat Antillianen die zich in Nederland willen vestigen eerst moeten aantonen dat ze werk en een inkomen hebben of dat ze een studie gaan volgen.

'Tweederangs Nederlanders'

Het voorstel stuitte steeds op veel kritiek. In het voorjaar heeft Bosman voor de tweede keer een technische wijzigingen aangebracht. Maar de Kamer vindt dat de kern hetzelfde is gebleven.

Kamerleden van PvdA, SP, D66 en GroenLinks vinden dat Antillianen in de wet tot "een soort tweederangs Nederlanders" worden gemaakt, die aan andere eisen moeten voldoen dan andere Nederlanders. Zij wijzen erop dat de problemen van Antilliaanse jongeren er niet door worden opgelost.

PvdA-Kamerlid Van Laar sprak van een discriminerende wet. Hij zei dat het erop lijkt dat Bosman er willens en wetens mee doorgaat, terwijl hij weet dat er onvoldoende steun is.

Het CDA wil dat er een Rijkswet komt die het personenverkeer van alle inwoners van het Nederlandse koninkrijk regelt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl