Bouwvakker aan het werk (archief) ANP

In het eerste half jaar van 2016 vonden 42 mensen de dood op de werkvloer. Dat is een forse toename ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen kwamen 27 mensen om bij arbeidsongevallen.

Dat blijkt uit een bijstelling van eerdere cijfers van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die minister Asscher aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Waar de toename door komt, is niet helemaal duidelijk. 

Economisch herstel

De inspectie denkt dat het economisch herstel eraan bijdraagt. In het verleden was er vaker een verband te zien tussen een groei van het Bruto Binnenlands Product en het aantal ongevallen op het werk. De verklaring zou zijn dat er meer uitzendkrachten worden ingezet, die een groter risico lopen. 

De inspectie verwacht dat het aantal (dodelijke) arbeidsongevallen bij ongewijzigd beleid in 2017 verder zal toenemen. 

Uit onderzoek van het CBS bleek eerder dit jaar dat de meeste arbeidsongelukken in de bouw- en metaalsector gebeuren. 

Forse toename aantal (dodelijke) bedrijfsongevallen

Eerste 6 maanden 2014Eerste 6 maanden 2015Eerste 6 maanden 2016Toename t.o.v. heel 2015
Aantal ongevallen in onderzoek1.2011.1491.300+ 13 %
Waarvan dodelijk 262742+ 59 %

STER reclame