ANP XTRA

Zorgverzekeraar DSW verhoogt de premie voor de basisverzekering met 9,25 euro per maand. Dat is aanzienlijk meer dan de gemiddelde premiestijging van 3,50 euro, waarvan minister Schippers uitging bij de presentatie van haar begroting vorige week.

DSW komt traditiegetrouw als eerste met de premie voor het nieuwe jaar. Die premie is al jaren lang trendsettend gebleken voor de andere zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraars hadden er al voor gewaarschuwd dat nog maar moest blijken of de premiestijging zo beperkt kon zijn als Schippers raamde. De minister ging uit van een gemiddelde premiestijging van 3,5 procent. DSW verhoogt haar premie komend jaar met 9,4 procent. De premie stijgt van 98,75 euro per maand, naar 108 euro.

Schippers zegt dat ze "net als de vorige jaren" niet op iedere nieuwe premie reageert. "We wachten het af tot alle premies bekend zijn", laat de minister via haar woordvoerder weten.

Onvermijdelijk

"Het is slecht nieuws", zegt directeur Chris Oomen van DSW, "maar ik ontkom er niet aan". Vorig jaar legde DSW volgens Oomen per verzekerde 145 euro uit de reserves bij om de premiestijging beperkt te houden.

"Dit jaar halen we per verzekerde 94 euro uit onze reserves. Dat verklaart bijna de helft van de premiestijging. "De rest is het gevolg van de uitbreiding van het verzekerde pakket van de basisverzekering, van de loon- en prijsstijgingen in de zorg, de nieuwe dure geneesmiddelen die erbij zijn gekomen en de wijkverpleging die onder de basisverzekering valt."

'De minister is te optimistisch geweest'

Dat laatste is sinds 2015 al het geval, maar in de eerste vijf jaar van die overheveling van de wijkverpleging naar de zorgverzekeringswet, past de overheid een bedrag bij dat in vijf jaar wordt afgebouwd. Dat zorgt nu voor het eerst voor een extra verhoging van de premie.

Toekomst

Oomen voorziet voor 2018 dat DSW - en ook andere zorgverzekeraars - dan weer minder ruimte zullen hebben om de premiestijging te beperken door in te teren op de eigen reserves. "Die moeten we op peil houden, dus de ruimte zal volgend jaar waarschijnlijker weer beperkter zijn dan dit jaar."

De DSW-voorman heeft ook een verklaring voor het grote verschil tussen zijn premiestijging en de door Schippers aangekondigde gemiddelde premiestijging.

"Voorheen raamde het ministerie allerlei kosten die wij moeten vergoeden eerder aan de ruime kant. Daardoor konden wij vaak met een premie komen die lager lag dan de raming van de minister. Dit jaar heeft VWS die kosten eerder krap begroot, waardoor die ruimte weggevallen is. Ik zeg het nog maar eens: het is slecht nieuws, maar ik kan het niet mooier maken."

STER reclame