NOS Nieuws

Duizenden boeren willen wel wat minder melken

Zo'n 4000 Nederlandse melkveebedrijven hebben zich aangemeld voor een nieuwe Europese maatregel, waarbij zij geld krijgen voor melk die ze niet produceren. Per 100 liter niet-geleverde melk ontvangen boeren 14 euro.

De Europese Unie wil met de maatregel de melkproductie verminderen en daarmee de hoeveelheid fosfaat in koeienmest terugdringen. Er geldt een Europees quotum voor fosfaat, het zogenaamde fosfaatplafond. Per 1 januari 2017 moeten ook Nederlandse boeren onder een verplichte fosfaatgrens blijven.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) noemt in vakblad Boerderij het aantal van 4000 een "eerste globale schatting", maar het zou betekenen dat 20 procent van de melkveehouders in Nederland aan het plan wil deelnemen.

Ook FrieslandCampina komt de boeren tegemoet: de coöperatie betaalt 10 cent per liter niet-geleverde melk.

Die financiële compensatie kan overigens niet voorkomen dat sommige boeren zich genoodzaakt voelen een deel van hun koeien naar de slacht te brengen om aan de regelgeving over fosfaat te kunnen voldoen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl