Emile Roemer ANP

SP-leider Roemer wil dat al volgend jaar het eigen risico in de zorg omlaag gaat. Het eigen risico is dit en volgend jaar 385 euro. Roemer wil er helemaal vanaf, maar hij wil in 2017 al een begin maken met het verlagen, zei hij bij het begin van de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer.

Hij wil dat onder meer betalen door de bureaucratie in de zorg terug te dringen en geld weg te halen bij de zorgverzekeraars. Zijn plan leverde hem kritiek op van andere fractievoorzitters. Die vinden dat Roemer zijn voorstellen onvoldoende financieel onderbouwt. Daarbij viel het woord "gratis bier".  

Roemer heeft ook in het algemeen kritiek op de manier waarop het zorgstelsel functioneert. Hij wil de marktwerking terugdringen. Hij pleit voor een nieuw zorgfonds: de basisverzekering tegen ziektekosten zou een publieke taak moeten worden. Anderen antwoordden dat ze daar niets in zien en dat ze best openstaan voor aanpassingen, maar niet voor een hele stelselwijziging.

De SP-leider zei verder dat het beleid van premier Rutte geleid heeft tot een grotere tweedeling en dat mensen meer langs elkaar heen zijn gaan leven. 

STER reclame