Een onderzoeker bij een meer in India dat zwaar vervuild is met antibiotica
NOS NieuwsAangepast

Farmaceuten gaan zich inzetten tegen antibioticaresistentie

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

Een groep grote farmaceutische bedrijven presenteert vandaag een actieplan tegen antibioticaresistentie. Daarin staan onder meer maatregelen tegen milieuvervuiling door de productie van antibiotica en voor verstandig gebruik van deze geneesmiddelen.

Verder bevat het plan voorstellen om antibiotica beter toegankelijk te maken voor mensen in de hele wereld, ook in de armste landen. Ook komen de bedrijven met ideeën om de ontwikkeling van nieuwe antibiotica uit het slop te trekken.

Het plan is vandaag gepresenteerd in New York waar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties woensdag voor het eerst een speciale bijeenkomst wijdt aan antibioticaresistentie. Het is een initiatief van het Nederlandse bedrijf DSM Sinochem, een grote fabrikant van generieke geneesmiddelen. Minister Schippers van Volksgezondheid spreekt woensdag de speciale VN-vergadering toe.

Milieuvervuiling

De veertien farmaceuten die hun handtekening gezet hebben onder het actieplan geven daarmee een eerste invulling aan een verklaring die het World Economic Forum in Davos in januari 2016 aannam over de bestrijding van antibioticaresistentie. Onder de ondertekenaars zijn acht van de tien grootste farmaceutische bedrijven van de wereld, maar ook twee Indiase bedrijven.

"Wij zijn vooral blij dat de deelnemende bedrijven beloven dat ze concrete maatregelen gaan ondersteunen om vervuiling door de productie van antibiotica terug te dringen", zegt Lucas Wiarda.

Hij is namens DSM Sinochem de wereld afgereisd om bij andere farmaceutische bedrijven steun te verwerven voor het actieplan. "Die aandacht voor de vervuiling is echt opmerkelijk. Die is er niet eerder op deze manier geweest."

Milieuvervuiling door onzorgvuldige en onverantwoorde methoden van antibioticaproductie is vooral in China en India een groot probleem. Volgens Wiarda zorgt het ontbreken van adequate regelgeving in beide landen ervoor dat farmaceutische bedrijven die het milieu vervuilen daarvoor eigenlijk beloond worden.

Ingrijpen

Veel westerse farmaceuten betrekken grondstoffen en werkzame bestanddelen voor hun medicijnen in China en India of laten daar zelfs de hele productie plaatsvinden. Ze beloven nu hun productieprocessen tegen het licht te gaan houden en daarbij ook de leveranciers van grondstoffen en half-fabrikaten in die landen te betrekken. Daarbij gaan ze regels opstellen waaraan de productie moet voldoen en vanaf 2018 controleren ze of hun leveranciers zich daaraan houden.

Verder schakelen de bedrijven onafhankelijke experts in om de vervuiling door antibioticaproductie in 2020 zo veel mogelijk teruggedrongen te hebben. Ze beloven ook beleid te ondersteunen om zuinig om te springen met bestaande antibiotica. Eind 2017 zullen ze stoppen met reclame-uitingen die daar tegenin gaan.

Nieuwe antibiotica

Tenslotte scharen de veertien farmaceutische bedrijven zich achter nieuwe ideeën om de ontwikkeling van antibiotica aantrekkelijker en makkelijker te maken. Ze beloven meer samenwerking te zoeken met wetenschappers buiten het bedrijfsleven en willen actief meewerken aan nieuwe verdienmodellen voor de ontwikkeling van antibiotica.

Nu voelen maar weinig farmaceuten ervoor te investeren in nieuwe antibiotica, omdat die altijd relatief weinig gebruikt zullen worden ten opzichte van middelen tegen chronische ziekten.

Door bijvoorbeeld met overheden een gegarandeerde afname per jaar af te spreken of door een vast bedrag per jaar te betalen voor een nieuw antibioticum, zou de industrie gestimuleerd worden om meer te doen aan het ontwikkelen van nieuwe antibiotica.

De bedrijven beloven ook dat ze die nieuwe middelen - net als bestaande antibiotica - beschikbaar gaan maken voor arme landen door een gevarieerd prijsbeleid te voeren en door speciale programma's op te zetten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl