Winkel op het Chinese platteland waar boeren antibiotica kopen voor hun vee
NOS NieuwsAangepast

Chinees vijfjarenplan tegen antibioticaresistentie

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

Het is China menens met de aanpak van antibioticaresistentie. Vorige maand is de Chinese regering met een actieplan gekomen voor de jaren 2016 tot 2020 om de toenemende antibioticaresistentie het hoofd te bieden. Daarin staan ambitieuze doelen. Zo willen de Chinezen in die periode één of twee nieuwe soorten antibiotica ontwikkelen en minstens vijf nieuwe diagnostische tests om bijvoorbeeld snel vast te stellen welke bacterie een infectie veroorzaakt en voor welke antibiotica die ongevoelig is.

Verder willen de Chinezen ervoor zorgen dat in 2020 geen Chinees meer zonder doktersrecept in een apotheek antibiotica kan krijgen. Voor dieren wordt de lat lager gelegd dan voor mensen. Het streven is dat in 2020 boeren in de helft van alle gevallen een recept van hun veearts hebben als ze antibiotica voor hun beesten kopen.

Nu worden antibiotica in China meestal gebruikt zonder dat ze door een arts of een dierenarts zijn voorgeschreven.

Antibiotica gekocht om als groeibevorderaar aan eenden te geven

Het gebruik van antibiotica als groeibevorderaar in de veeteelt moet stapsgewijs uitgebannen worden.

Centra

De Chinezen willen de komende jaren met een sneltreinvaart de achterstand inhalen die ze nu hebben. Ze gaan systemen opzetten en uitbreiden om het voorkomen van antibioticaresistentie te monitoren, zowel in de veeteelt als in de humane gezondheidszorg.

Verder gaan ze gespecialiseerde laboratoria inrichten en centra waar een collectie wordt aangelegd van bacteriën die ongevoelig zijn voor allerlei soorten antibiotica. Ziekenhuizen moeten een controlesysteem invoeren om de ontwikkeling van antibioticaresistentie in de hand te houden.

China wil met Nederlandse hulp antibioticagebruik terugdringen

"En bepaalde voor mensen heel belangrijke antibiotica mogen alleen nog voorgeschreven worden aan patiënten als een microbioloog of een infectioloog daarbij betrokken zijn", zegt Tjalling Leenstra van het RIVM. Verder komt er streng toezicht op ziekenhuizen die grootverbruikers van antibiotica zijn.

Opleiding

De Chinezen zetten ook allerlei trainingsprogramma's op, vertelt Leenstra. In het vijfjarenplan worden opleidingen aangekondigd voor artsen, veeartsen en pluimveehouders over juist gebruik van antibiotica en over antibioticaresistentie.

Tjalling Leenstra, arts-epidemioloog van het RIVM

Maar ze beperken zich niet tot bijscholingsprogramma's. Ze gaan ook meer artsen en verpleegkundigen opleiden en de opleiding van veeartsen en pluimveehouders verbeteren.

Milieu

Ook de milieuvervuiling door het gebruik en de productie van antibiotica krijgt voor het eerst aandacht. Dat is een heikel thema. In China bestaat een heel grote farmaceutische industrie die vaak half-fabricaten maakt, bijvoorbeeld de actieve stoffen uit antibiotica. Die worden in veel gevallen in India tot middelen verwerkt die in apotheken in de hele wereld komen te liggen.

Zowel in China als in India lozen fabrieken grote hoeveelheden werkzame stof in het milieu. De Chinezen willen die nu ook gaan aanpakken. Maar nog meer dan bij het antibioticagebruik in de veeteelt gaat het bij de aanpak van deze vervuiling om heel voorzichtige stappen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl