ANP

Minderjarige asielzoekers moeten voortaan een verblijfsvergunning krijgen als dat aantoonbaar in hun belang is. Dat staat in een initiatiefwetsvoorstel van PvdA en GroenLinks, dat vandaag bekend is gemaakt. De partijen verwachten dat er een Kamermeerderheid voor is.

De Kamerleden Kuiken (PvdA) en Voortman (GroenLinks) wijzen erop dat bij beslissingen over een verblijfsvergunning nu vaak wordt gekeken naar de veiligheid van het land van herkomst voor volwassenen en niet naar het belang van de kinderen. 

"In de praktijk gaat het bijvoorbeeld om kinderen die wanneer ze worden teruggestuurd in hun ontwikkeling beschadigd raken, psychologische problemen krijgen of om kinderen met een bepaalde ziekte of handicap die in het land van herkomst geen toegang hebben tot de zorg die ze nodig hebben," zegt Kuiken. Daarom willen ze een asielgrond speciaal voor kinderen toevoegen aan de wet.

2000 kinderen

Op grond van de nieuwe wet zouden volgens de initiatiefnemers 2000 kinderen van wie de asielaanvraag vorig jaar werd afgewezen, toch in aanmerking zijn gekomen voor een verblijfsvergunning. Hun gezinsleden kunnen in dat geval vervolgens ook een verblijfsvergunning krijgen, op basis van gezinshereniging.

Met het initiatief opereert de PvdA los van de coalitiegenoot VVD. Die vreest dat er een aanzuigende werking uitgaat van de mogelijkheid dat kansloze asielzoekers hun kinderen inzetten om toch een status te krijgen.

Verkiezingen

De PvdA en GroenLinks willen dat de Tweede Kamer nog voor de verkiezingen in maart debatteert over de kwestie. Ze verwachten de steun van SP, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en de groep Kuzu/Öztürk.

STER reclame