ANP

Het aantal reizigers in het openbaar vervoer dat vergeet uit te checken is het afgelopen jaar opnieuw gedaald. Vorig jaar daalde het aantal ritten waarbij een geregistreerde in- of uitcheck ontbrak tot 1,3 procent. Het jaar daarvoor was dat 1,7 procent. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het nationaal openbaar vervoer beraad NVOB is gedaan.

De afgelopen jaren steeg het aantal verzoeken om geldteruggave die in verband met een gemiste uitcheck werd gedaan. In 2014 kregen de ov-bedrijven 440.000 verzoeken om terugbetaling van het te veel betaalde geld, in 2015 waren dat er 579.000. 

Daardoor daalden de inkomsten die de ov-bedrijven aan vergeten uitchecks overhielden van 16 miljoen euro naar 4,2 miljoen euro, een daling van 75 procent. 

Het NOVB verwacht dat de daling van het aantal gemiste uitchecks doorgaat, onder andere omdat er meer in- en uitcheckpalen bijkomen. NS-reizigers kunnen zich aanmelden voor een service, waarbij ze per e-mail gewaarschuwd worden als ze vergeten uit te checken. Ook wordt de website www.uitcheckgemist.nl verbeterd. 

STER reclame