NOS NieuwsAangepast

Nieuwbouw in Den Haag moet de lucht in wegens ruimtegebrek

De skyline van Den Haag gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Om aan de vraag naar woningen en bedrijfsruimte te kunnen voldoen, gaat de stad de komende jaren op grote schaal bouwen. Die vraag blijft groeien, zoals het CBS deze week voorspelde.

En omdat de stad nog maar weinig ruimte heeft, wordt die nieuwbouw hoogbouw. Burgemeester Jozias van Aartsen maakte de toekomstplannen van het Haagse college vandaag bekend. De stad heeft, anders dan bijvoorbeeld Rotterdam en Amsterdam, weinig ruimte voor stadsuitbreiding. Ingeklemd tussen de kust, snelwegen, natuurgebieden en buurgemeenten moet Den Haag op zoek naar andere oplossingen.

Overkapping

Het Haagse college denkt die te hebben gevonden in gebieden rond het centrum. Op het bedrijventerrein de Binckhorst, het gebied rond de Laakhavens en rond de treinstations CS, Hollands Spoor en Laan van NOI moeten de komende jaren duizenden woningen en bedrijven komen.

De gebieden rond de drie stations zouden één samenhangend geheel moeten worden in wat Den Haag het Central Innovation District noemt. Ruimte voor nieuwbouw wordt verder onder meer gevonden door overkapping van de Utrechtsebaan. "Daar zijn al concrete plannen voor", zegt wethouder Joris Wijsmuller. De bouwers zullen volgens hem de lucht in moeten gaan. "De skyline van de stad zal ingrijpend veranderen."

Sociale woningbouw

Hoogbouw is volgens het college noodzakelijk omdat er veel woningen bij moeten komen, maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de buitenruimte. De stad moet immers aantrekkelijk blijven voor hogeropgeleiden. Sommige wijken met een historisch karakter zullen worden ontzien: daar komt geen hoogbouw.

In het ‘nieuwe’ centrum wordt volgens Wijsmuller niet alleen gebouwd voor mensen met hogere inkomens. Volgens de wethouder is er ook plaats voor sociale woningbouw, juist om een zo gevarieerd mogelijke bevolkingsopbouw door de hele stad te bewerkstelligen.

In de vandaag gepresenteerde toekomstvisie van het Haagse college is veel aandacht voor de economische veranderingen in de stad. Het college stelt dat Den Haag steeds minder een ambtenarenstad is en het in toenemende mate moet hebben van toerisme en de kenniseconomie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl