ANP

Het Europees Parlement is er ook bij het Europees Hof van Justitie bij gebleven, dat het geen inzage wil geven in de onkostenvergoedingen van Europarlementariërs.

Alle leden van het Europarlement krijgen een algemene onkostenvergoeding, reiskosten, dagvergoedingen en een bedrag voor personeel. Die vergoeding krijgen ze boven op hun vaste salaris.

71 miljoen euro

Een groep van 29 journalisten had bij het Europees Parlement om opening van zaken gevraagd. De journalisten vertegenwoordigen alle 28 EU-landen. Zij zijn van mening dat burgers het recht hebben om te weten hoe de 751 parlementsleden jaarlijks de 71 miljoen euro aan onkostenvergoedingen besteden

De rechtszaak bij het Europees Hof van Justitie startte in november vorig jaar, toen elke journalist per land verzocht om publicatie van alle documenten die inzage geven in de manier waarop de vergoedingen worden gebruikt. Gewone verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur waren daarvóór al gestrand. Voor Nederland neemt de NOS deel aan de zaak.

Schriftelijk

De eerste fase van de rechtszaak bij het Hof in Luxemburg was schriftelijk. In zijn schriftelijk verweer stelt het Europarlement dat het niet beschikt over de gevraagde documenten. Daarnaast beroept het zich op eerdere uitspraken waarbij privacy een rol speelde, om de documenten niet te hoeven vrijgeven.

Mondeling

De journalisten zijn teleurgesteld over de reactie van het Europarlement en vinden de argumenten niet geldig, omdat het in die eerdere kwesties niet om gekozen volksvertegenwoordigers ging. Zij zijn van plan de zaak door te zetten en aan te dringen op de volgende stap in een rechtszaak bij het Hof: een hoorzitting waarin de partijen mondeling worden gehoord.   

STER reclame