Credit Suisse AFP

De jacht op zwartspaarders in Zwitserland krijgt een nieuwe impuls. De rechtbank in Lausanne heeft vandaag geoordeeld dat de Nederlandse Belastingdienst gericht de bankgegevens van groepen klanten mag opvragen.

De Nederlandse Belastingdienst jaagt al lange tijd op Zwitserse bankgegevens om Nederlandse zwartspaarders op te kunnen sporen. Om de bankgegevens van Nederlandse klanten die in het verleden een rekening bij een Zwitserse bank hadden op te kunnen vragen, diende eerder al een zaak bij de rechtbank in Lausanne.

Dat verzoek was bij een lagere rechtbank destijds afgewezen. In hoger beroep heeft de rechtbank vandaag het verzoek van de Belastingdienst dus toch goedgekeurd. In de persmededeling schrijft de rechtbank dat alleen gericht om klantgegevens mag worden gevraagd.  Daarmee wordt voorkomen dat Zwitserse banken alle gegevens van buitenlandse klanten moeten overhandigen. 

Bankgeheim

De rechtbank geeft aan dat op deze manier  zogenaamde "fishing expeditions" van buitenlandse belastingdiensten worden voorkomen. Tegelijkertijd erkennen de rechters dat de internationale politiek veranderd is en het niet meer van deze tijd is dat belastingen worden ontdoken. 

Vorig jaar diende de Nederlandse Belastingdienst een groot informatieverzoek in bij de Zwitserse bank UBS. Die zou klant- en belastinggegevens hebben verzameld waarbij de vraag werd gesteld of er voldoende belasting is betaald. Die informatie wilde de Nederlandse belastingdienst ook graag inzien. In maart werd dat verzoek nog afgewezen, maar vanaf nu kan dat dus toch. 

'Baanbrekend'

Het ministerie van Financiën is blij met de uitspraak en noemt deze baanbrekend. Het betekent dat de Belastingdienst gegevens kan opvragen van een gerichte groep rekeninghouders tegelijk. Zo'n groepsverzoek wordt dan eerst bij de Zwitserse belastingdienst neergelegd, die dan namens Nederland de gegevens bij banken opvraagt.

Er was al zo'n groepsverzoek in gang gezet voor een groep Nederlandse rekeninghouders bij de Zwitserse bank Crédit Suisse. Door deze uitspraak kan dit verzoek verder in behandeling worden genomen. Ook kan de Nederlandse Belastingdienst vanaf nu nieuwe groepsverzoeken doen. Wanneer dat zal gebeuren, zegt de dienst nog niet.

STER reclame