Rechtbank Noord-Nederland

De Rechtbank Noord-Nederland voert de 'spreekuurrechter' in. Met de proef wordt onderzocht of ingewikkelde zaken kunnen worden voorkomen en er sneller een oplossing kan komen voor een conflict. Als beide partijen er met bemiddeling door een rechter uitkomen, hoeft er geen vonnis te worden geveld en kan een lange en ingewikkelde procedure worden voorkomen.

Rechters gaan in gesprek met burgers of bedrijven die een conflict met elkaar hebben om zo tot een oplossing te komen. Als de partijen er niet uitkomen, wordt alsnog een vonnis uitgesproken. De proef gaat deze week van start. 

Lage drempel

Doel van de proef is om de rechtspraak laagdrempeliger, sneller en minder duur te maken. De kosten bedragen voor beide partijen 39,50 euro, de helft van het laagste griffierecht, en er komt in principe geen advocaat aan te pas. 

Het initiatief komt van de Drentse rechter Ton Lennaerts. Volgens hem is de rechtspraak voor de gewone burger bijna onbereikbaar geworden. De bureaucratie maakt de rechtsgang voor de gemiddelde burger al onoverzichtelijk, laat staan voor laaggeletterden, stelt Lennaerts in het Friesch Dagblad

Lennaerts vindt een gesprek veel effectiever dan het schriftelijk uitwisselen van stukken. In een gesprek kan de rechter meteen om een toelichting vragen, krijgt hij een goed beeld van wat er speelt en kan hij beide partijen adviseren over een oplossing. 

Slimme advocaat

Hij vindt dat de rechtspraak dicht bij de mensen moet staan. "Het moet er ook om gaan wat de waarheid is, niet dat degene met de slimste advocaten wint", aldus Lennaerts in de krant.

Zaken die zich lenen voor de acht spreekuurrechters zijn ontslagkwesties, huurzaken, consumentengeschillen, geldvorderingen, schades en burenruzies. Lennaerts krijgt voor de proef subsidie van de Raad voor de Rechtspraak. De proef zal een jaar duren, of tot er honderd zaken behandeld zijn. De resultaten worden in wetenschappelijk onderzoek verwerkt. 

STER reclame