Edith Schippers
NOS Nieuws

Minister Schippers wil fundamentalisten 'niet verbieden, wel bestrijden'

Minister Schippers denkt dat het verbieden van fundamentalistische, anti-democratische bewegingen niet werkt. In de jaarlijkse H.J. Schoo-lezing spreekt ze van een levensgroot dilemma, waar ze lang over heeft nagedacht.

"Ik ben tot de conclusie gekomen dat een verbod op organisaties - die alles waar wij voor staan verwerpen - wel een heel aanlokkelijke gedachte is, maar uiteindelijk niet werkt." Tegelijkertijd wil ze wel dat dergelijke organisaties intensiever bestreden worden.

Dochter

Schippers zegt wakker te liggen van de zorgen die ze heeft over de toekomst van haar kind. Ze spreekt de hoop uit dat haar dochter de vrijheid zal hebben om haar eigen keuzes te maken. Ze pleit voor een "vrijheidscoalitie", die onze verworvenheden actief moet verdedigen.

In die coalitie is iedereen welkom wat de minister betreft: allochtonen, autochtonen, moslims, christenen en atheïsten, links en rechts. "We zullen samen onze stem moeten laten horen, Voordat het te laat is", aldus Schippers.

Als we een echte keuze bieden, is de onze zoveel beter. Maar dan moeten we onze afdeling sales wel weer optuigen en opengooien.

Minister Edith Schippers (VVD) in de H.J. Schoo-lezing

Als voorbeeld noemde Schippers de beweging Hiz-buth-tahrir. Leden daarvan praten volgens haar islamitische jongeren in Nederland aan dat ze slachtoffer zijn van een anti-islamitisch complot, en dat ze zich moeten afkeren van de Nederlandse samenleving.

Geen gedachtepolitie

In andere landen, zoals Duitsland, is Hiz-buth-tahrir verboden. Schippers: "Bij ons kunnen ze gewoon legaal hun boodschap verspreiden. En dat doen ze met toenemend succes."

Toch voelt ze na lang nadenken niet voor een verbod, zolang er niet wordt opgeroepen tot geweld of staatsondermijnende activiteiten. "We hebben geen gedachtepolitie. Maar je kunt een mening wel bestrijden."

Schippers wil moslimjongeren duidelijk maken dat het aanbod van de Nederlandse vrijheid veel aantrekkelijker is dan wat Hiz-buth-tahrir te bieden heeft. "Als we een echte keuze bieden, is de onze zoveel beter. Maar dan moeten we onze afdeling sales wel weer optuigen en opengooien."

Filmpje

Dat laatste zijn we volgens de VVD-minister verleerd, omdat we dachten dat iedereen wel onze vrijheid wilde. "De schok is groot dat het tegendeel waar is. We moeten ons verhaal weer op orde krijgen. We moeten weten waar we voor staan. En dat moeten we voor het voetlicht brengen."

Zo denkt Schippers eraan nieuwkomers direct een filmpje te laten zien waarin duidelijk wordt gemaakt dat Nederland niet alleen het land is van Cruijff, tulpen en molens. "U bent in het land waar een vrouw uw baas kan zijn en zij daarbij luchtig gekleed mag gaan. Net als uw dochter als ze daarvoor kiest."

"Ik begrijp best dat dit voor u misschien een grote stap is, onwennig. Maar u moet hem wel maken. Dit is waar wij voor staan, en wie dat niet kan accepteren, hoort hier niet thuis."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl