'Sluiting nieuwe kolencentrales onvermijdelijk'

De E.on-kolencentrale in Rotterdam ANP

Het kabinet moet een of twee gloednieuwe kolencentrales sluiten om te voldoen aan de vereiste CO2-reductie in 2020, blijkt uit een nog geheim rapport dat dagblad Trouw heeft ingezien. Het onderzoeksbureau CE Delft beschrijft hierin welke maatregelen nodig zijn om te voldoen aan het vonnis in de zogeheten Urgenda-zaak

Daarin heeft de rechter bepaald dat de CO2-uitstoot in 2020 een kwart lager moet zijn dan in 1990, om het klimaatprobleem adequaat aan te pakken.  

In een reactie op het vonnis uit juni vorig jaar suggereerde het kabinet afgelopen april twee kolencentrales uit de jaren 90 te willen sluiten, bovenop de al eerder afgesproken sluiting van vijf centrales uit de jaren 80. Daarmee wordt de klimaatdoelstelling slechts voor de helft gehaald, schrijft Trouw op basis van het Delftse rapport. 

De onderzoekers gingen aan het werk in opdracht van milieuorganisatie European Climate Foundation en het energiebedrijf Eneco. 

Maatschappelijke kosten

Door ook nog eens een of twee nieuwe centrales te sluiten, kan het doel werkelijk worden gehaald, en tegen lagere maatschappelijke kosten dan andere maatregelen met zich meebrengen, aldus het rapport. Dergelijke andere klimaatmaatregelen zijn bijvoorbeeld een hogere belasting heffen op brandstoffen, de invoering van rekeningrijden en hogere energieprijzen om windparken extra te subsidiëren.

Volgens de Delftse onderzoekers kosten die maatregelen de burger zo'n 80 euro per jaar, terwijl sluiting van de nieuwe kolencentrales neerkomt op een extra 30 euro per burger per jaar. Daarbij is niet meegerekend dat de eigenaren van die centrales dreigen met een miljardenclaim als schadevergoeding. 

Minister Kamp van Economische Zaken wijst sluiting van de nieuwste centrales af als kapitaalvernietiging. 

Het wegvallen van de kolencentrales kan worden opgevangen door enkele nu stilgelegde gascentrales op te starten en door energie uit het buitenland in te kopen. Bovendien worden in de komende jaren grote nieuwe windmolenparken op zee in gebruik genomen. 

Het kabinet komt naar verwachting volgende maand met een pakket maatregelen voor de bescherming van het klimaat. 

PvdA en D66 willen alle kolencentrales sluiten

Kamerlid Jan Vos van regeringspartij PvdA wijst erop dat deze kabinetsperiode vijf van de Nederlandse kolencentrales zijn gesloten. Hij zegt dat de overgebleven centrales de komende tien jaar dicht moeten. "Het onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de vraag hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. We zullen het kabinet vragen om het te betrekken bij de besluitvorming over de sluiting van Nederlandse kolencentrales."

Ook D66 wil dat alle kolencentrales dicht gaan. "Het kabinet moet niet langer treuzelen en maatregelen nemen", zegt Kamerlid Van Veldhoven."Naast de enorme hoeveelheden CO2 die deze centrales produceren, stoten ze ook giftige stoffen uit zoals kwik."

STER Reclame