De E.on-kolencentrale in Rotterdam
NOS Nieuws

'Sluiting nieuwe kolencentrales onvermijdelijk'

Het kabinet moet een of twee gloednieuwe kolencentrales sluiten om te voldoen aan de vereiste CO2-reductie in 2020, blijkt uit een nog geheim rapport dat dagblad Trouw heeft ingezien. Het onderzoeksbureau CE Delft beschrijft hierin welke maatregelen nodig zijn om te voldoen aan het vonnis in de zogeheten Urgenda-zaak.

Daarin heeft de rechter bepaald dat de CO2-uitstoot in 2020 een kwart lager moet zijn dan in 1990, om het klimaatprobleem adequaat aan te pakken.

In een reactie op het vonnis uit juni vorig jaar suggereerde het kabinet afgelopen april twee kolencentrales uit de jaren 90 te willen sluiten, bovenop de al eerder afgesproken sluiting van vijf centrales uit de jaren 80. Daarmee wordt de klimaatdoelstelling slechts voor de helft gehaald, schrijft Trouw op basis van het Delftse rapport.

De onderzoekers gingen aan het werk in opdracht van milieuorganisatie European Climate Foundation en het energiebedrijf Eneco.

Maatschappelijke kosten

Door ook nog eens een of twee nieuwe centrales te sluiten, kan het doel werkelijk worden gehaald, en tegen lagere maatschappelijke kosten dan andere maatregelen met zich meebrengen, aldus het rapport. Dergelijke andere klimaatmaatregelen zijn bijvoorbeeld een hogere belasting heffen op brandstoffen, de invoering van rekeningrijden en hogere energieprijzen om windparken extra te subsidiëren.

Volgens de Delftse onderzoekers kosten die maatregelen de burger zo'n 80 euro per jaar, terwijl sluiting van de nieuwe kolencentrales neerkomt op een extra 30 euro per burger per jaar. Daarbij is niet meegerekend dat de eigenaren van die centrales dreigen met een miljardenclaim als schadevergoeding.

Minister Kamp van Economische Zaken wijst sluiting van de nieuwste centrales af als kapitaalvernietiging.

Het wegvallen van de kolencentrales kan worden opgevangen door enkele nu stilgelegde gascentrales op te starten en door energie uit het buitenland in te kopen. Bovendien worden in de komende jaren grote nieuwe windmolenparken op zee in gebruik genomen.

Het kabinet komt naar verwachting volgende maand met een pakket maatregelen voor de bescherming van het klimaat.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl