NOS Nieuws

'Betere registratie nodig om ontucht in onderwijs tegen te gaan'

Hoe kon het dat een wiskundeleraar in Rotterdam op vijf scholen ontucht kon plegen met jonge meisjes? De Onderwijsinspectie wist van zijn gedrag maar toch kon de man telkens een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) overleggen als hij op een nieuwe school aan de slag ging. De man werd deze week gearresteerd nadat er aangifte was gedaan van aanranding.

Peter Hulsen van de organisatie Ouders en Onderwijs vindt het onbegrijpelijk dat de man door de mazen van de wet kon glippen, zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. Hij signaleert dat er iets mis is met de registratie van dit soort zaken. "Als blijkt dat een leraar op vier achtereenvolgende scholen fouten kan maken, en op een vijfde school opnieuw een baan krijgt, dan gaat er iets grandioos mis. Er zit dus blijkbaar een gat."

Op de scholen vertoonde de man ongewenst gedrag. Hij voerde onder meer seksueel getinte chatgesprekken met leerlingen, bij sommige scholen ging het daarbij om volwassenen. Dat gedrag was reden voor ontslag, maar de scholen vonden het meestal niet ernstig genoeg om aangifte te doen. Daardoor kon de man telkens een nieuwe Verklaring omtrent Gedrag krijgen en overleggen.

Een betere registratie van docenten die buiten hun boekje gaan, zou kunnen helpen, denkt Hulsen. "In dit geval is nog niet helemaal duidelijk hoe het zit. Maar de inspectie zegt 'wij konden er niets aan doen, wij mogen dat niet melden' en tegelijkertijd werkt het systeem van Verklaring omtrent Gedrag ook niet sluitend genoeg. De man kon die verklaring krijgen en overleggen. Er is een gat in die systemen waardoor hij er vier, vijf keer tussendoor kon glippen."

Lerarenregister

Hulsen oppert om een soort lerarenregister op te stellen, zoals er ook een artsenregister bestaat. Artsen worden daaruit geschrapt als ze hun boekje te buiten gaan. Hulsen: "Er moet een sluitende manier komen om te voorkomen dat iemand die in de fout is gegaan dat nog een keer doet. Je wilt dat de ervaring met zo'n docent ergens wordt vastgelegd en voor anderen is terug te vinden. Zo kunnen scholen nagaan wat het verleden van een docent is die ze in dienst willen nemen."

Volgens Hulsen wordt er al gewerkt aan een soort lerarenregister. "Maar dat heeft vooral nog een positieve insteek om mensen te stimuleren in hun ontwikkeling en om hun kwaliteiten in vast te leggen. Je kunt je voorstellen dat dat op termijn ook wordt gebruikt voor het registreren van ontuchtzaken. Je wilt niet dat een man die aantoonbaar op vier plekken in de fout ging, op een vijfde plek nog een kans krijgt."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl