Aardbevingsschade in Groningen
NOS Nieuws

TU Delft haalt onderzoek naar schade Groninger gasveld onderuit

De TU Delft heeft scherpe kritiek op de conclusies van een onderzoek naar de kans op bevingsschade aan de rand van het Groninger gasveld. Dat onderzoek werd eind vorig jaar uitgevoerd door onderzoeksbureau Arcadis in opdracht van de NAM, die naar gas boort in Groningen. Die gasboringen veroorzaken geregeld aardbevingen in de regio.

De uitkomst van het onderzoek was dat het risico op schade door aardbevingen aan de rand van het gebied waar naar gas wordt geboord, verwaarloosbaar klein is. Dat zou betekenen dat de NAM de schade aan huizen in dat gebied niet hoeft te vergoeden, omdat die vrijwel zeker niet het gevolg is van de bevingen.

Evaluatie

De NAM heeft Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen die waakt over de leefbaarheid in de dorpen in het gasgebied, gevraagd de uitkomsten van het onderzoek te laten checken. Wetenschappers van de TU Delft hebben die evaluatie uitgevoerd.

Zij concluderen dat het aantal onderzochte panden te klein is om een algemene uitspraak te doen over álle panden met schade in het gebied. De Delftse onderzoekers vinden dat de grenzen van het gebied waarbinnen de NAM wél de schade aan panden vergoedt, te scherp zijn getrokken.

Alders concludeert uit het onderzoek dat ook aan de randen van het gasveld alle panden met schade individueel moeten worden bekeken. Hij vindt dat dit ook moet gelden voor alle toekomstige schademeldingen die in verband worden gebracht met de bevingen.

Alders heeft de NAM gevraagd die afzonderlijke inspecties uit te laten voeren. Een woordvoerder van de energieproducent laat weten dat de NAM al eerder heeft beloofd mee te werken aan de inspectie en - zo nodig - afhandeling van alle schademeldingen uit het randgebied. Volgende maand gaat een proef van start waarbij inspecteurs alle aangemelde panden bezoeken om de oorzaak van de schade vast te stellen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl