NOS Nieuws

Hoogopgeleide 65-plusser drinkt vaker te veel

Hoogopgeleide ouderen zijn het vaakst overmatige drinkers. Dat zeggen ze althans zelf: bijna 15 procent van hen zegt stevig te drinken. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, het RIVM en het Trimbos-Instituut.

In het onderzoek zijn personen van 12 jaar en ouder ondervraagd over hun alcoholgebruik.

Negen op de tien hoogopgeleide 65-plussers drinken wel eens alcohol. Bij lageropgeleide leeftijdsgenoten is dat nog geen zeven op de tien.

Het percentage overmatige drinkers is onder hoogopgeleid ouderen bijna twee keer zo hoog als onder hoogopgeleiden tussen 25 en 45 jaar (7,9 procent). Bij laagopgeleide drinkers is het juist andersom: 65-plussers drinken over het algemeen minder dan mensen onder de 65.

Actiever

Hoogleraar ouderenpsychiatrie Richard Oude Voshaar denkt dat dit komt door het verschil in leefstijl. "Hoogopgeleide ouderen zijn actiever na hun pensioen en gaan bijvoorbeeld vaker wat drinken bij de tennisclub. Ook zijn ze over het algemeen gezonder en gaan ze er vaker op uit. Alcohol hoort vaak bij die uitstapjes."

Bij de babyboomers speelt ook het imago van alcohol een rol. Oude Voshaar: "Ouderen denken vaak dat alcohol geen kwaad kan en dat het juist goed is voor de gezondheid. En dat terwijl juist voor ouderen alcohol extra gevaarlijk is, omdat het langzamer wordt afgebroken."

Kwaaltjes

Al eerder werd onderzoek gedaan naar de oorzaken van alcoholgebruik bij ouderen. Ouderen krijgen na hun pensioen meer geld en tijd en daardoor komen er ook meer 'dranksituaties' voor zoals een borrel drinken op het terras. Ook kunnen ouderen gaan drinken omdat ze veel stress hebben of eenzaam zijn.

De symptomen van drankgebruik bij ouderen blijken moeilijk te onderscheiden van de algemene ouderdomskwalen. Trillen, vertraagd denken en handelen en woordvind-problemen kunnen ook wijzen op een alcoholprobleem, terwijl sommige artsen dit niet snel genoeg herkennen.

Ook kan het voor de ouderen moeilijk zijn om erover te praten met hulpverleners. "Ze komen nooit met de vraag: ik ben verslaafd en ik gebruik teveel", zegt Oude Voshaar. "Je ziet bij deze generatie 65-plussers dat ze hun gebruik in de spreekkamer wat afzwakken. Als arts moet je dat alcoholgebruik dan geleidelijk problematiseren."

"Als je eerlijk bent, is alcohol een giftige stof en is elk glaasje er feitelijk een te veel", zegt hij. Maar omdat de lever alcohol goed kan afbreken, "hoeven we ook niet te moeilijk te doen". Op basis van nieuw onderzoek legt Oude Voshaar de limiet voor ouderen op één glas per dag.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl