Yuri van Gelder op de ringen tijdens de kwalificaties op de WK ANP

En zo kwam er een abrupt einde aan de olympische droom van Yuri van Gelder. De 33-jarige turner is weggestuurd van de Spelen in Rio omdat hij "de normen en waarden binnen TeamNL en de KNGU op grove wijze heeft overschreden".

Van Gelder heeft zaterdagnacht, nadat hij zich had geplaatst voor de ringenfinale, het olympisch dorp verlaten en is tegen de afspraak in pas in de vroege ochtenduren teruggekeerd na alcohol te hebben geconsumeerd.

Maar wat schrijven de regels voor? In een overeenkomst (.pdf) die iedere topsporter voor aanvang van de Spelen heeft moeten ondertekenen, staat niets over het gebruik van alcohol. Wel worden de sporters vriendelijk verzocht zich te gedragen in Brazilië.

Cornelissen: Van Gelder leek alles op de rails te hebben

Wellicht ook boete

Zo valt er in artikel 6 van het document te lezen: "De Topsporter gedraagt zich op een zodanige wijze als van een goed lid van TeamNL (Rio 2016) verwacht mag worden, zowel tijdens de sportbeoefening als daarbuiten en neemt daarbij onder meer maar niet uitsluitend het gestelde in de IOC Code of Ethics in acht."

Dat het niet naleven van de verplichtingen grote gevolgen kan hebben, blijkt wel uit artikel 20 van het document. Daar wordt als een van de te nemen maatregelen uitsluiting van de Spelen genoemd. Van Gelder kan wellicht ook een boete verwachten, die kan oplopen tot 25.000 euro.

Mocht de boete worden gegeven dan hangt de hoogte af van de ernst van de overtreding en de draagkracht van de sporter.

In de gedragscode van het IOC wordt niet expliciet gezegd dat het drinken van alcohol verboden is. Wel wordt erop gewezen dat deelnemers zich behoorlijk dienen te gedragen, zodat ze anderen niet lastig vallen.

De Marokkaanse bokser Hassan Saada werd aangehouden op verdenking van aanranding van twee kamermeisjes en werd opgepakt. Maandag werd ook de Namibische bokser Jonas Junius in de kraag gevat. Ook hij zou een kamermeisje hebben aangerand.

Maar ook anderen fysiek of mentaal leed berokkenen is strijdig met de gedragscode van het IOC. Ook dienen atleten er voor te zorgen dat alle deelnemers zich geestelijk en lichamelijk goed kunnen voorbereiden op hun wedstrijden.

STER reclame