Melkkoeien op een boerderij in Doorwerth ANP

Rabobank wil deltaplan voor melksector

tijd van publicatie

De melkveehouderij moet drastisch veranderen. Door de aanhoudend lage melkprijs dreigen veel melkboeren in de financiële problemen te komen. De Rabobank, die veel boeren als klant heeft, pleit in dagblad Trouw daarom vanochtend voor een "deltaplan voor de melksector".

Boeren hebben door de lage melkprijs grote moeite om geld te verdienen. In drie jaar tijd is de prijs van een liter melk gedaald van 43 naar 28 cent. Hierdoor zou een derde van de melkveehouders in geldproblemen komen.

"We kunnen niet nog vijf jaar wachten", zegt agri-directeur Ruud Huirne van de Rabobank in de krant. "Er is behoefte aan een toekomstplan. Maak producten waarvoor de consument een hogere prijs wil betalen, breng de mest- en fosfaatproblemen onder controle en zorg voor een beter maatschappelijk imago."

Heffing

Boeren moesten jarenlang een heffing betalen als zij te veel melk produceerden. Vorig jaar is die heffing afgeschaft en veel boeren gingen flink uitbreiden. Het aanbod steeg, de prijs daalde. En de effecten werden nog versterkt door de boycot van Rusland en een dalende verkoop in China.

Kees Romijn, voorzitter van de vakgroep melkveehouderij bij LTO en zelf ook melkveehouder, bevestigt in het NOS Radio 1 Journaal dat hij momenteel per liter een dubbeltje toelegt. 

"Op een productie van 100.000 liter per maand is dat toch 10.000 euro. Dat hou je niet lang vol." Toch vindt hij de oproep van de Rabobank voor een deltaplan lichtelijk overdreven. "We hebben al een werkgroep 'Duurzame zuivelketen'. Daarin zitten boeren, zuivelbedrijven en ook de Rabobank. We zitten nu in een soort tussenfase. Nu alles weer omgooien zorgt alleen maar voor heel veel nieuwe onrust. Daar hebben we geen behoefte aan."

Goede weg

Ook de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) wijst erop dat de sector al verandert. "Wij zijn op de goede weg. Prijzen fluctueren nu eenmaal en we gaan er nog steeds vanuit dat in 2025 de vraag naar melk hoger is dan het aanbod."

STER reclame