ANP

Vier op de tien gebruikers van hart- en vaatmedicatie krijgen in de apotheek soms een ander middel dan ze de keer ervoor hadden. De medicijnen hebben dezelfde werkzame stof in zich, maar volgens onderzoeksinstituut Nivel ervaart ruim een kwart van de patiënten problemen bij de andere middelen. 

De klachten zijn voornamelijk van praktische aard. Ze gaan vooral over onhandige verpakkingen en onduidelijkheid over de inname van de nieuwe middelen. Patiënten die van medicijn wisselen, zeggen ook vaker dan niet-wisselaars dat zij last hebben van bijwerkingen.

Nivel-onderzoeker Liset van Dijk vindt dat patiënten beter geïnformeerd moeten worden over gewijzigde medicatie. Ook moet hun volgens Van Dijk vaker worden gevraagd naar hun ervaringen met de middelen.

Lichamelijke klachten

Eerder vandaag werd gemeld dat uit onderzoek bleek dat meer dan 230.000 hartpatiënten lichamelijke klachten hebben nadat ze van hun apotheker goedkopere middelen hebben gekregen. Dit komt echter niet overeen met de bevindingen van Nivel. 

Het onderzoek van Nivel werd uitgevoerd in samenwerking met 27 apotheken op 35 locaties in Nederland. 553 patiënten vulden een online vragenlijst in over hun ervaringen met hart- en vaatmedicatie.

STER reclame