VVD: migrant pas na tien jaar Nederlands paspoort

VVD-Kamerlid Azmani in debat ANP

De VVD wil dat nieuwkomers pas na tien jaar een Nederlands paspoort kunnen aanvragen. "Je moet ingroeien in de samenleving. Je invechten. Dan pas bouw je rechten op. Je moet eerst laten zien of je iets te bieden hebt in plaats van meteen je hand op te houden", zegt VVD-Kamerlid Azmani vandaag in een interview met Trouw.

Nu kunnen nieuwkomers na vijf jaar Nederlander worden. Maar volgens Azmani moet een paspoort pas worden verstrekt als iemand er blijk van geeft echt Nederlander te willen worden en bijvoorbeeld ook de taal spreekt. "Je moet een van ons willen zijn. Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk meedoen. Ik verwacht geen universitair werk- en denkniveau, maar als mensen gewoon goed de taal spreken helpt hen dat alleen maar."

De Eerste Kamer behandelt binnenkort een wetsvoorstel om de termijn op te rekken naar zeven jaar. Dat is volgens Azmani een stap in de goede richting maar toch nog steeds te snel. "Mensen hebben bij hun naturalisatie nog maar weinig kennis genomen van de geschiedenis van dit land met zijn joods-christelijke traditie met humanistische en liberale verworvenheden waarin vrijheid centraal staat. Dat kost enige tijd als je hier niet geboren en getogen bent."

STER Reclame