De brandweer kwam in 2006 in de problemen bij het blussen van een brand bij Uddel ANP

De gemeente Apeldoorn zegt miljoenen euro's van het Rijk nodig te hebben om munitie uit de Tweede Wereldoorlog op te ruimen. In de omgeving van Apeldoorn liggen restanten van een zeer grote Duitse munitieopslag en al jarenlang zijn gevaarlijke stukken met hekken afgesloten. 

In 1998 is begonnen met het opruimen van de explosieven en op dit moment is ongeveer de helft van het gebied van ruim 1200 hectare gesaneerd. Toch zijn er nog steeds veel gevaarlijke plekken. Sommige gebieden zijn door de geroeste explosieven zo risicovol dat niemand er meer in mag, zelfs de brandweer niet. 

Blussen

Jaren geleden heeft dat tot complexe situaties geleid bij brandbestrijding, erkent gemeentewoordvoerder Schuiling. Zo kwam de brandweer in 2006 in de problemen toen bij een grote bosbrand bij Uddel ineens een aantal explosies plaatsvond en de brandweer zich moest terugtrekken.

Een pantsergranaat blootgelegd bij de brand op de Uddelse Heide TNO

Inmiddels zijn er maatregelen genomen; er zijn brandgangen aangelegd rond explosieve gebieden en brandweermannen zijn bijgeschoold in Amerika en Australië.

De gemeente liet onderzoeksbureau TNO onlangs onderzoeken wat er met de rest van de munitie moet gebeuren. Naast het volledig opruimen zijn ook andere oplossingen verkend, zoals het afgraven van een gedeelte van de grond of juist het gebied laten zoals het nu is.

Rijk moet helpen

TNO concludeert dat het de beste oplossing is om het gebied toch explosievenvrij te maken. De gemeente heeft berekend dat dit ongeveer 40 miljoen euro zou kosten. "Zonder hulp van het Rijk is dat volstrekt onmogelijk", zegt Schuiling. Hij benadrukt dat de Rijksoverheid tot nu toe altijd goed heeft meegeholpen en hoopt dat er binnenkort plannen gemaakt kunnen worden. 

Als alle explosieven zijn opgeruimd, kan het gebied veilig worden ingezet voor bosbeheer, natuurbeheer en recreatie of bijvoorbeeld voor een verbreding van de snelweg A1. De gemeente hoopt dat het opruimen met de aanleg van zulke projecten gecombineerd kan worden. De Apeldoornse 'bommenbossen' zullen overigens niet snel munitievrij zijn. Apeldoorn schat dat het opruimen zo'n tien jaar kan duren.

STER reclame