NOS Nieuws

Subsidie duurzame energie eerder beschikbaar

Het kabinet trekt dit jaar 1 miljard euro meer uit voor subsidies voor duurzame energie. Het gaat om energie uit bronnen als wind, water, zon en biomassa. De 1 miljard is geen extra geld: het komt uit het bedrag dat voor een langere periode was gereserveerd.

Dat de subsidie eerder beschikbaar komt, hangt samen met de grote populariteit van de regeling: in de eerste helft van dit jaar is er twee keer zo veel subsidie aangevraagd als er geld is.

16 procent hernieuwbaar

Minister Kamp is enthousiast over de grote belangstelling. Volgens hem wil men "uit alle hoeken en gaten van de samenleving" een bijdrage leveren aan de overgang naar duurzamere energie. In het energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16 procent van de energie 'hernieuwbaar' moet zijn.

In de eerste helft van dit jaar is voor 4 miljard euro subsidie toegekend. Het grootste deel daarvan ging naar het bij- en meestoken van biomassa en naar biomassa-warmte.

90 procent van de projecten waarvoor subsidie werd toegekend had te maken met zonne-energie, maar dat waren relatief lage bedragen en kleinschalige toepassingen.

Zo laag mogelijke kosten

Kamp benadrukt dat met de subsidieregeling zo veel mogelijk duurzame energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. Projecten die voor een goedkoper subsidiebedrag inschrijven, hebben meer kans om subsidie te krijgen. "Dit is positief voor de energierekening van burgers en bedrijven en lokt innovatie uit", zegt de minister.

Met de 1 miljard euro extra is er dit jaar in totaal 9 miljard euro beschikbaar voor de subsidie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl