Asielzoekers
NOS Nieuws

Nieuwkomers moeten tekenen voor Nederlandse waarden

Als het aan het kabinet ligt, dan is de participatieverklaring vanaf 1 juli volgend jaar een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen. Alle nieuwkomers, asielmigranten en mensen die in Nederland met gezinsleden worden herenigd moeten de verklaring tekenen. Het plan was al aangekondigd en nu stuurt minister Asscher een wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State.

Met de participatieverklaring worden al een tijd proeven gedaan in gemeenten. Mensen die de verklaring tekenen, geven aan dat ze de Nederlandse kernwaarden kennen en onderschrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om gelijke behandeling van mannen en vrouwen, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst.

Mensen die verplicht zijn in te burgeren, maar weigeren de verklaring te tekenen, kunnen een boete krijgen. En het niet halen van het inburgeringsexamen kan ertoe leiden dat iemand geen Nederlander mag worden.

Asscher benadrukt het belang van kennis van de kernwaarden. "Iedere honderd meter op de snelweg kun je zien hoe hard je mag rijden, maar we waren altijd verlegen over de meest fundamentele waarden, die in de Grondwet staan."

Asscher: participatieverklaring belangrijk

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl