Soesjes etende ouderen in een verpleeghuis
NOS Nieuws

'Dat we slechte zorg leveren is wel erg zwart-wit'

Op de lijst van zwakke verpleeghuizen van de IGZ staat onder meer Zorginstelling Norschoten in Barneveld. Ergotherapeute Maaike van de Wetering, die op de revalidatieafdeling werkt, schrok in eerste instantie toen ze hoorde dat de organisatie op die lijst staat.

"Oei, dacht ik in eerste instantie. Dat is niet zo best. Op zich, nou ja, het is zoals het er staat. Dat zijn de feiten zoals die geconstateerd zijn", zei Van de Wetering in het tv-programma Nieuwsuur. Als voorbeeld gaf ze de afhandeling bij incidenten. "Dat wordt niet door iedereen goed afgevinkt in het elektronisch patiëntendossier. Dat is niet goed."

Cliëntveiligheid

De inspectie schrijft over Norschoten dat de zorg er onvoldoende voldoet aan de normen en daardoor risicovol is. Directeur Karin Breuker betwijfelt of die opmerking opgaat voor haar instelling.

"Ik weet eigenlijk dat de cliëntveiligheid niet in het geding is, maar ik zeg ook: we voldoen niet aan alle normen", aldus Breuker. "Zoals de norm voor medicatieveiligheid. Het gaat hier wel goed met de medicatie, maar niet alles wordt goed vastgelegd. Dat zijn punten waar we echt aandacht aan moeten besteden."

Van de Wetering steunt de directeur. Ze noemt de opmerking dat de organisatie slechte zorg levert, wel erg zwart-wit. Zij ziet ook heel veel tevreden bewoners. "Het is jammer dat we op die lijst staan, maar ik denk dat we echt wel een goed huis zijn met goede zorg en hart voor de mensen."

Humanitas

Een andere organisatie op de lijst is Humanitas. 5 van de 32 Humanitas-locaties voldoen niet aan de normen.

De inspectie constateerde op die locaties onder meer dat op sommige momenten de bezetting van de nachtdienst kwalitatief en kwantitatief ontoereikend is. Ook worden afdelingen met dementerende ouderen regelmatig zonder toezicht achtergelaten en is de medicatieveiligheid niet geborgd. Daarnaast past het personeel veiligheidsbeperkende maatregelen toe zonder dat de verantwoordelijk arts daartoe besluit.

Niet gediplomeerd

Gijsbert van Herk is voorzitter van de raad van de bestuur. Hij geeft toe dat de medicatieveiligheid niet overal op orde is. Ook zijn er te weinig hbo-verpleegkundigen. Een kwart van de 4000 personeelsleden is niet gediplomeerd. Dat verklaart volgens hem ook het commentaar van de inspectie op het toezicht van afdelingen met dementerende ouderen. Daar loopt wel personeel rond, maar die mensen zijn niet gekwalificeerd.

"Sommigen doen al tien jaar dat werk, maar doen handelingen waar ze geen diploma voor hebben", zei Van Herk in Nieuwsuur. Hij wees er wel op dat de zorgzwaarte de laatste jaren "ontzettend omhoog is gegaan". Vroeger lagen mensen volgens hem twee à drie jaar in een verzorgingshuis, nu is dat vier à vijf maanden.

Negen maanden

Van Herk is in januari begonnen om orde op zaken te brengen. In het uiterste geval driegt sluiting. "Mijn eerste vraag aan de inspectie was: gaan we dit traject met elkaar aan om het op orde te brengen of zijn we een dossier aan het opbouwen om de tent over negen maanden te sluiten. Want anders stop ik nu en ga ik die lijdensweg voorkomen."

Volgens Van Herk heeft de inspectie hem negen maanden de tijd gegeven, in plaats van de gebruikelijke drie. Doel is om samen met inspectie, zorgverzekeraars en ministerie de zaken te verbeteren. Op 1 januari moet alles op orde zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl