De Rotterdamse haven ANP

Schiphol en de haven van Rotterdam zijn niet langer de motor van de Nederlandse economie, zegt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Daarom pleit de Raad ervoor om het zogenoemde mainportbeleid tegen het licht te houden. Dat houdt in dat de overheid zijn aandacht en investeringen minder moet concentreren op de behoeftes van de haven en luchthaven.

"De Nederlandse economie heeft sterk geprofiteerd van de groei van Schiphol en de haven van Rotterdam", zegt voorzitter Jan Jaap de Graeff, voorzitter van de Raad. "De economie van morgen vraagt echter om meer."

Regio Eindhoven

Schiphol en de haven van Rotterdam zijn en blijven belangrijk voor de Nederlandse economie, zegt de Raad. Maar het vliegveld en de zeehaven dragen niet meer bovengemiddeld bij aan de Nederlandse economie.

Daarom moet bij nieuwe investeringen beter gekeken worden of die niet ten koste gaan van andere investeringen in het vestigingsklimaat voor bedrijven. Zo moet er bijvoorbeeld meer gekeken worden naar gebieden "zoals de noord- en zuidvleugel van de Randstad en de regio rond Eindhoven", zegt De Graeff.

De Raad wil dat de overheid in plaats van het mainportbeleid een strategie bedenkt voor het vestigingsklimaat tot 2040. Daarin zijn digitale infrastructuur, technologische innovatie, de kwaliteit van de leefomgeving en het voorzieningenniveau van groot belang.

STER reclame