NOS Nieuws

Aantal zelfdodingen in Nederland nog nooit zo hoog

Het aantal zelfdodingen in Nederland is het afgelopen jaar gestegen. In 2015 maakten 1871 mensen een einde aan hun leven, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het jaar daarvoor waren er nog 1835 zelfmoorden.

Nog nooit was dat cijfer zo hoog, maar als percentage van de bevolking waren er in de jaren 70 en 80 meer zelfdodingen. Zo ging het in 1984 om 14,4 zelfmoorden per 100.000 mensen, dat waren er nu 11.

De laatste jaren stijgt het aantal zelfmoorden gestaag. In 2007 waren er 1353 mensen die zelfmoord pleegden, in 2014 was dat gestegen tot 1835. Het jaar met tot nu toe de meeste zelfdodingen was 2013 met 1854.

Weduwnaars en gescheiden mannen

De grootste stijging doet zich voor onder mannen tussen 20 en 30 jaar en 60-plussers, onder vrouwen is het aantal zelfdodingen nagenoeg gelijk gebleven. Onder twintigers en dertigers is suïcide met 408 incidenten doodsoorzaak nummer 1, voor kanker (378) en hart- en vaatziekten (146).

De meeste zelfdodingen komen voor in de leeftijdsgroep 50 tot 60 jaar, zowel bij mannen als bij vrouwen. Het risico op zelfmoord is het grootst bij gescheiden mannen en weduwnaars. In deze groep komt zelfmoord vier keer vaker voor dan bij gehuwde of nooit-getrouwde mannen.

Rusland koploper

Ondanks de stijging komt zelfmoord in Nederland relatief weinig voor. In Europa staat Rusland met 21 zelfmoorden per 100.000 inwoners bovenaan, gevolgd door Hongarije en Slovenië. België is het enige West-Europese land in de top-5.

Zelfdoding in Europa

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl