Kinderen uit Zuid-Sudan worden door UNICEF herenigd met hun oma. Hun moeder wordt vermist. AFP

Unicef waarschuwt dat het niet goed gaat met kinderen in de derde wereld. 

Zonder extra inspanningen van overheden, bedrijven en internationale organisaties zullen in 2030 bijna 70 miljoen onnodig zijn gestorven.

De VN-kinderorganisatie komt met meer alarmerende getallen. Zo zullen de komende 15 jaar bij ongewijzigd beleid 167 miljoen kinderen opgroeien in armoede en 750 miljoen meisjes worden gedwongen om te trouwen.

Oneerlijke verdeling

De leden van de Verenigde Naties spraken in 2015 af dat er in 2030 zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen gerealiseerd moeten zijn en dat elk land zich daarvoor zou inspannen. 

Tot die doelstellingen hoorden onder meer beëindiging van armoede en honger, verbetering van de gezondheidszorg voor alle leeftijden en gelijkheid van rechten voor mannen en vrouwen en jongens en meisjes.

Volgens Unicef is er de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt, maar is die vooruitgang niet eerlijk verdeeld. Vooral in het zuiden van Azië en Afrika zijn de vooruitzichten slecht. In Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara leven twee op de drie kinderen in extreme armoede.

In die landen is het aantal kinderen dat niet naar school gaat de afgelopen jaren toegenomen. Twee van de vijf kinderen die de basisschool hebben afgerond, kunnen niet lezen, schrijven of rekenen, omdat het onderwijs slecht is. 

STER reclame