Kamer wil subsidiestop anti-Israël-organisaties

time icon

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Van Bommel vraagt uitstel stemming motie Israël

De Tweede Kamer wil dat het kabinet stopt met de financiering van organisaties die sancties tegen Israël willen. Een motie van die strekking van SGP, ChristenUnie en VVD is met een krappe meerderheid aangenomen. De motie leidde vanmiddag tot gedoe tussen voor- en tegenstanders. 

SP-Kamerlid Van Bommel vroeg uitstel van de stemming aan, omdat hij denkt dat minister Koenders de motie niet kan uitvoeren. 

Koenders schreef deze week in een brief aan de Kamer dat hij geen lijst bijhoudt van organisaties die sancties tegen Israël willen aangezien dit onder de vrijheid van meningsuiting valt. 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet heeft verklaard tegen een boycot van of sancties tegen de staat Israël te zijn; 

constaterende dat Nederland, Denemarken, Zweden en Zwitserland, bijvoorbeeld via de bijdrage aan het Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat, organisaties financieren die openlijk een voortrekkersrol spelen in de “Boycott, Divestment and Sanctions”-beweging; 

overwegende dat directe of indirecte financiering van dergelijke organisaties niet alleen onwenselijk is, maar ook in strijd is met de kabinetspositie ten aanzien van een boycot van of sancties tegen Israël; 

verzoekt de regering zo snel mogelijk de directe of indirecte financiering van organisaties, die op basis van hun doelstellingen of middels hun activiteiten een boycot van of sancties tegen Israël nastreven of bevorderen, te beëindigen, in het bijzonder van die organisaties die daarin een voortrekkersrol spelen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van der Staaij 

Ten Broeke 

Voordewind

Van Bommel zei dat het lastig is om te stemmen over een motie als je niet weet wat het effect daarvan is. Hij kreeg steun van onder meer regeringspartij PvdA. 

Kamerlid Servaes zei dat hij uit collegialiteit ook eerst het oordeel van PvdA-minister Koenders wilde horen. "Dat lijkt me niet meer dan fatsoenlijk."

De beweging die oproept tot «Boycott, Divestment and Sanctions» (BDSbeweging) wordt door een groot aantal NGO’s ondersteund. Het feit dat zij dat doen is voor het kabinet geen afwijzingscriterium voor financiering, aangezien uitlatingen of bijeenkomsten van de beweging worden beschermd door de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering, zoals onder meer vervat in de Nederlandse Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Minister Koenders in een brief aan de Tweede Kamer

Behalve de indieners wilden ook de andere voorstanders van de motie dat de stemming doorging. Daarmee was er een krappe meerderheid van 78 zetels, en haalde het verzoek het.

Voor- en tegenstanders van de motie

Voor Tegen 
SGP PvdA 
VVDSP 
ChristenUnie D66 
CDA GroenLinks 
PVV Partij voor de Dieren
50PlusKuzu/Öztürk
Bontes/Van Klaveren
Houwers
Van Vliet 

De motie werd vorige week al ingediend. Daarna stelden de Kamerleden Van der Staaij (SGP), Voordewind (ChristenUnie) en Ten Broeke (VVD) schriftelijke vragen, en in antwoord daarop kwam Koenders met zijn brief.

De minister van Buitenlandse Zaken moet nu gaan nadenken hoe hij op de wens van de Kamer zal reageren. 

STER Reclame