Beelden van rechtsgeleerden bij Hoge Raad der Nederlanden ANP

De Hoge Raad ziet geen aanleiding om de belasting op vermogen voor het jaar 2011 ongeldig te verklaren. De hoogste rechter zegt dat in een rechtszaak die was aangespannen door iemand die de percentages willekeurig vond.

Eerder zei advocaat-generaal Niessen in zijn advies aan de Hoge Raad nog dat er sprake zou zijn van schending van het eigendomsrecht en dat de heffing niet door de beugel kon. Die mening delen de rechters dus niet.

Nadelig

De Hoge Raad vindt wel dat de overheid de rente moet aanpassen als die belasting over langere tijd hoger is dan het te verwachten rendement.

Nu betalen sommige mensen meer belasting dan ze verdienen op hun spaargeld. Omdat er in box 3 sinds 2001 uitgegaan wordt van 4 procent geschatte rente, waar vervolgens 30 procent belasting over wordt betaald, betalen mensen 1,2 procent belasting over het vermogen. Met de lage rentetarieven op spaarrekeningen kan dit nadelig uitpakken.

Wiebes eens met rechters

Staatssecretaris Wiebes zegt in een reactie dat hij het wel eens is met de Hoge Raad dat er iets aan de belasting op vermogen moet gebeuren. "We kunnen Nederlanders niet belasten op een rendement van 4 procent als dat rendement niet meer haalbaar zou zijn." 

Hij benadrukt dat er al iets verandert: volgend jaar betalen mensen met een groot vermogen een hoger percentage dan mensen met minder geld. Hij hoopt dat op den duur mensen weer belasting gaan betalen over het rendement dat ze echt hebben gehaald. Maar dat zal in deze kabinetsperiode niet meer gebeuren. 

Wiebes: er moet iets aan de belasting op vermogen gebeuren

STER reclame