Een impressie van het kunstmatige eiland dat in de Noordzee zou moeten komen
NOS Nieuws

Plan voor kunstmatig eiland voor windenergie op zee

Een eiland moet het makkelijker maken om de energie van windmolenparken op zee op te vangen. Netbeheerder Tennet wil in de Noordzee land opspuiten om een kunstmatig eiland te creëren. Aan zo'n eiland kunnen meerdere windmolenparken worden aangesloten.

Negen landen rond de Noordzee sloten maandag een overeenkomst om windparken in zee te bouwen. De energie die daarmee opgewekt wordt willen de landen verdelen. Er moeten dan wel goede transportkabels komen die de stroomnetten in de landen met elkaar verbinden. Een overschot aan energie in het ene land kan zo gemakkelijk naar een ander land vervoerd worden.

Zulke transportkabels zijn duur, zeker als ze in zee moeten komen en de afstand van een windmolenpark naar land groot is. Daarom komt Tennet nu met het idee om een eiland te maken.

Landingsbaan

Door een eiland aan te leggen in de buurt van een windpark wordt de afstand die zo'n kabel moet overbruggen kleiner. Het eiland vormt dan als het ware een knooppunt voor alle energie die windmolenparken in de buurt opwekken. Een windpark ver op zee kost daardoor net zoveel als een windpark bij de kust.

Een kunstmatig eiland heeft meer voordelen. Het vormt een uitvalsbasis voor de bouwers van de windparken en er kunnen onderdelen worden opgeslagen. Het eiland moet bovendien een landingsbaan voor vliegtuigen krijgen, een haven en permanent onderdak voor personeel, zodat de kosten voor vervoer laag blijven.

Doggersbank

De ideale locatie voor het eiland is volgens Tennet de Doggersbank, een ondiep stuk in de Noordzee. Het gebied ligt ten noordwesten van Nederland.

De Europese netbeheerder gaat de komende tijd in gesprek met de Europese Unie en verschillende lidstaten om het idee te promoten. Als genoeg landen willen samenwerken kan het eiland ergens tussen 2030 en 2050 gereed zijn. Voor die tijd moeten er nog verschillende windparken voor de kust gebouwd worden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl